Pijnbestrijding

Een bevalling gaat gepaard met pijn. Deze pijn kunt u wellicht beter verdragen door een opbeurend gesprek, te veranderen van houding of te gaan liggen in een warm bad. Soms is dat echter niet voldoende. Om bevallingspijn te verzachten biedt Máxima MC verschillende soorten pijnbestrijding.

Ruggenprik

Een epiduraal analgesie, ofwel een ruggenprik, geeft verlichting en maakt de pijn van de weeën doorgaans minder heftig. De anesthesist brengt op de operatiekamer of op de verloskamer met een prik een slangetje in uw rug. Via het slangetje kan de hele bevalling een verdovende vloeistof toegediend worden. Voor een goede werking wordt de prik soms twee keer gegeven.

Remifentanil

Via een infuus kunt u het medicijn Remifentanil toegediend krijgen. Dit bestrijdt een aantal uur de pijn. Het medicijn kent diverse bijwerkingen voor moeder en kind en wordt alleen gebruikt wanneer er redenen zijn om geen ruggenprik te geven. Remifentanil komt direct in uw bloedbaan terecht. U kunt het zelf, met een druk op de knop, toedienen.