Longrevalidatie

Steeds meer mensen lijden aan één of meerdere chronische aandoeningen. Máxima MC heeft voor hen een speciale afdeling hart- en longrevalidatie.

Het revalidatieprogramma doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten, om binnen hun mogelijkheden het hoogst haalbare te realiseren. Met als belangrijkste doel: zelfredzaamheid behouden en zo lang en zo gezond mogelijk leven.

Als chronisch longpatiënt beseft u hoeveel impact deze chronische ziekte heeft op uw kwaliteit van leven. Door in actie te komen, uw conditie te verbeteren en te leren hoe u het beste met uw ziekte om kunt gaan krijgt u weer zelf de regie in handen. Longrevalidatie is hiervoor een bewezen methode. Het doel is dat u door zelfmanagement, toegenomen fitheid en kracht een betere kwaliteit van leven krijgt. Na de longrevalidatie bent u zelfstandig in staat uw gezondheid op peil te houden. Een opname in het ziekenhuis is minder vaak nodig.

Het longrevalidatieprogramma start met een persoonlijk intakegesprek met de longverpleegkundige en aanvullend onderzoek. Als u besluit tot deelname aan de longrevalidatie stellen we samen met u uw revalidatiedoelen vast en bepalen we welke vorm(en) van behandeling en begeleiding nodig zijn.
Het longrevalidatieprogramma bestaat uit verschillende vormen van training, oefeningen, voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken met het revalidatieteam. Er zijn verschillende behandelingen; een trainingsprogramma in de oefenzaal, psychologische begeleiding, een individueel programma gericht op risicofactoren en een leefstijlprogramma zoals een stoppen met roken programma.

Elke patiënt krijgt een individueel revalidatieprogramma, afgestemd op uw revalidatiedoelen en zorgbehoefte. U volgt dus alleen de behandelingen die voor u belangrijk zijn.

De longrevalidatie wordt verzorgd door een multidisciplinair team, waarin de longverpleegkundigen voor u het aanspreekpunt zijn. Bij de longrevalidatie zijn betrokken:

Onderzoek longrevalidatie

Voorafgaand aan de revalidatie krijgt u drie vragenlijsten en een spiro-ergometrie: een fietstest onder begeleiding van de sportarts, waarbij de capaciteit van longen, hart, bloedsomloop en spieren worden onderzocht.

Longrevalidatie: Programma op maat

In de meeste gevallen is een trainingsprogramma onder leiding van sportartsen en fysiotherapeuten een onderdeel van de revalidatie. Om een trainingsschema op maat te maken wordt u uitgenodigd voor een aantal testen bij de fysiotherapeut om te kijken wat bij u past.

De duur van het revalidatieprogramma wordt bepaald door de doelen die u zelf stelt. Dit is maximaal dertien weken, maar kan ook korter zijn wanneer de revalidatiedoelen eerder behaald zijn. Daarnaast zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten met informatie over aspecten van de longziekte en leefstijladviezen. Dit wordt gecombineerd met individuele gesprekken met zorgverleners op de polikliniek.

Uw eigen rol bij longrevalidatie

U heeft zelf de belangrijkste rol tijdens het revalidatieprogramma. U geeft aan waar uw knelpunten, beperkingen en behoeften liggen. Hoe is uw motivatie? Welke doelen wilt u bereiken? Hoe kunt u een gezonde leefstijl aannemen en volhouden? Voor het revalidatieteam zijn uw doelen en uw motivatie de vertrekpunten voor een succesvolle behandeling.

Aanleren van zelfmanagement

Tijdens het revalidatieprogramma vergroot u uw kennis en inzicht over het leven met een chronische longziekte. Wanneer u goed geïnformeerd bent, bent u beter in staat signalen van verslechtering te herkennen en daar zelf actie op te ondernemen. Dit geeft nieuw vertrouwen en meer grip op beperkingen. Dat noemen we zelfmanagement.

Stoppen met roken

Bij 90% van de COPD-patiënten is roken de voornaamste oorzaak van de ziekte. In elke fase van de aandoening is stoppen met roken de belangrijkste stap om een versnelde achteruitgang van de longfunctie en verergering van de ziekte tegen te gaan. Bij deelname aan longrevalidatie bent u gestopt met roken. Alleen dan worden er goede resultaten behaald. Bent u nog niet gestopt met roken, dan start u met de stoppen met roken module die Máxima MC samen met SineFuma uitvoert. Telefonische coaching is ook mogelijk.

Afronding longrevalidatie en nazorg

Na de revalidatie komt het erop aan! Het is de uitdaging om uw opgebouwde fysieke conditie zelf op peil te houden én het stoppen met roken vol te houden. De training moet u wekelijks blijven uitvoeren. Na de revalidatie heeft u een aantal controle afspraken bij de longarts, longverpleegkundige en fysiotherapeut in Máxima MC. In de laatste weken van de longrevalidatie bespreken we of er aanvullend begeleiding nodig is van een fysiotherapeut in uw eigen woonomgeving. Waar mogelijk bouwen we de begeleiding geleidelijk af, tot u met minimale ondersteuning zelf uw fitheid op peil houdt.

Vergoeding verzekeraar longrevalidatie

Het longrevalidatieprogramma wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

Video longrevalidiatie

Resultaten longrevalidatie

Resultaten longrevalidatie