Specialist en zorgteam

Diëtetiek

De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, de spijsvertering en de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam. Het is dé specialist op het gebied van voeding.

Onze diëtisten beschikken daarnaast over medische kennis. Daardoor zijn ze in staat om voorlichting en advies te geven over de invloed van voeding op de gezondheid. Door gezonde voeding loopt u minder kans op bijvoorbeeld vitaminetekorten, darmproblemen en bloedarmoede. U verlaagt zelfs het risico op ziekten, zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes. Soms is een dieet noodzakelijk om klachten te verminderen, zoals bij een allergie, nierziekte of maagprobleem. In het advies zoekt de diëtist aansluiting bij uw voorkeuren en wensen.

U kunt bijvoorbeeld met een diëtist in contact komen als er sprake is van:

Ergotherapie

Ergotherapeuten helpen mensen met beperkingen uit alle leeftijdscategorieën om (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Of dit nu binnenshuis, buitenshuis, tijdens vervoer of op het werk is.

Onze ergotherapeuten werken praktisch en leren u gaandeweg om activiteiten weer zelf te doen of om ze anders uit te voeren. Zij behandelen en trainen wat u belangrijk vindt en heeft verloren. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van zelfverzorging, het huishouden of uw vrijetijdsbesteding.

Een ergotherapeut kan u bijvoorbeeld helpen bij:

 • Advies over woningaanpassingen of vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel of traplift
 • Advies over het rolstoelvriendelijk maken van uw woning en/of werkplek
 • Een verandering van leefstijl door bijvoorbeeld COPD, reuma of hartproblematiek
 • Uw partner heeft veel zorg nodig en u wilt voorkomen dat u overbelast raakt

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten behandelen u met als doel om het lichamelijk herstel te bevorderen. Door middel van oefeningen kunt u hier, waar mogelijk, zelf aan meewerken.

Het kan zijn dat u oefeningen meekrijgt, die u zelfstandig enkele keren per dag of week moet herhalen. Voor het effect en de voortgang van de behandeling is het belangrijk dat u zich hier goed aan houdt. Aan het eind van de behandeling bespreekt de fysiotherapeut met u wat u daarna zelfstandig kunt doen.

U kunt bijvoorbeeld met een fysiotherapeut in contact komen als er sprake is van:

 • Leren bewegen met een prothese of met een chronische ziekte, zoals reuma
 • Revalidatie bij een hart- of longaandoening
 • Arbo-advies
 • Obesitas

Gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen ParaMáx zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten aan het werk: onder andere kinderfysiotherapeuten, een arbeidsfysiotherapeut en een manueel fysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op orthopedische klachten, op reumatische klachten, op psychosomatische klachten zoals vermoeidheid of benauwdheid, op vochtophopingen/lymfologie, op bekkenklachten of op hart- en vaatziekten.

Logopedie

Een arts verwijst u naar Logopedie in het MMC bij klachten of veranderingen op het gebied van de stem, ademhaling, hoesten, slikken, spreken en/of taal. Voor baby’s is er speciale preverbale logopedie mogelijk zowel poliklinisch als op de Kinderafdeling, NICU en MC-zuigelingen.   

Logopedisten in het MMC werken op verwijzing van een arts zowel klinisch als poliklinisch samen met diverse specialisten, verpleegkundigen, paramedici en psychologen. Naast individueel onderzoek, advies en behandeling hebben de logopedisten van het MMC een rol bij specialistische interdisciplinaire overleggen en specialistische poli’s.

Daarnaast verzorgen zij opleidingen en informatie zowel intern als regionaal en werken zij nauw samen met de collega’s in de eerstelijn.

Logopedie is geïndiceerd bij:

 • Slikproblemen
 • Aangezichtsverlamming
 • Afasie
 • Taalstoornissen bij dementie
 • Parkinson
 • Spierziekte
 • Dysartrie
 • Hoestklachten
 • Stemproblemen
 • Ademdysregulatie/hyperventilatie
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen

Hebt u vragen of meer informatie nodig?

T: 040 – 888 9040

E: logopedie@mmc.nl