23 juli 2019

Kinderorthopeden Zuidoost-Nederland komen naar patiënt toe

Zorgprofessional in gesprek met kind en moeder

MUMC+ en Máxima MC versterken elkaar op het gebied van kinderorthopedie

De beste orthopedische zorg voor kinderen, door de juiste dokter, bij het ziekenhuis in de buurt. Dat is het doel van een nieuwe uitwisseling tussen kinderorthopeden van Maastricht UMC+ en Máxima MC (MMC). De artsen hebben ieder een eigen expertise en versterken elkaar door in beide ziekenhuizen te gaan werken. Zo worden de krachten op het gebied van kinderorthopedie in Zuidoost-Nederland gebundeld.

De behandeling voor scoliose, spasticiteit, klompvoeten en as- en standsafwijkingen kan hiermee voortaan in beide ziekenhuizen plaatsvinden. Voor een behandeling van deze aandoeningen moeten kinderen regelmatig op controle komen bij de dokter. Dat kan voortaan dus dichtbij.

Kinderorthopedisch chirurg Arnold Besselaar van MMC is enthousiast: “Met deze samenwerking maken we gebruik van elkaars expertise en vullen we elkaar aan. Zo ontvangen kinderen de beste behandeling zonder daarvoor langer te hoeven reizen dan noodzakelijk. Een patiënt met complexe problematiek rond klompvoetjes kan ik nu zien op het spreekuur in Maastricht, in plaats van de patiënt daarvoor naar Veldhoven te laten komen.” Besselaar en collega Van Douveren ontvangen vanuit het hele land verwijzingen voor klompvoeten en hebben veel ervaring met as- en standsafwijkingen, kindertraumatologie en heupdysplasie, ook bij jongvolwassenen.

Optimale behandeling en revalidatie

In Maastricht werken experts op het gebied van scoliose, dysplastische heupontwikkeling, syndromale afwijkingen, cerebrale parese, open rug en complexe groei- en ontwikkelingsstoornissen van het skelet. Kinderen met een ernstige scoliose bijvoorbeeld, kunnen nu in MMC voorbereid worden op het combinatiespreekuur door professor Van Rhijn van MUMC+. Hierna vindt de specialistische operatieve behandeling plaats in Maastricht. Ook voor kinderen met ernstige spasticiteit, waarvoor uitgebreide operaties en intensieve nazorg nodig is, geldt dat zij op beide locaties kunnen worden gezien en de operatie in Maastricht plaatsvindt. De behandeling en revalidatie kan zo op een optimale manier voor het kind worden afgestemd. Kinderorthopedisch chirurg Witlox: “De samenwerking is nu nog beter op elkaar afgestemd en geïntensiveerd. Juist voor kwetsbare kinderen is het belangrijk dat zij op de juiste plaats door de dokter met de meeste expertise behandeld worden. Het bundelen van onze krachten in de regio komt deze kinderzorg alleen maar ten goede.”

De kinderorthopeden van beide ziekenhuizen overleggen regelmatig met elkaar over de behandeling van de kinderen, om op die manier tot de beste behandelmethode te komen. Op wetenschappelijk en onderwijsgebied is er al langer een samenwerkingsverband, deze is recent weer verder uitgebouwd.