CRP-test

De CRP-test is een van de meest aangevraagde onderzoeken van het bloed. Het gehalte CRP geeft een aanwijzing over de aanwezigheid van een ontstekingsproces of infectie in het lichaam. De CRP test is een algemene bepaling, deze test toont niet specifiek een ziekte of aandoening aan.

CRP is een eiwit dat bij infecties door de lever wordt aangemaakt (acuut fase eiwit). CRP is behulpzaam bij het opruimen van bacteriën zoals pneumococcen C, vandaar de naam. Het CRP-gehalte is ook verhoogd bij grote operaties en ernstige verwondingen. CRP wordt snel aangemaakt en weer afgebroken waardoor het een goede maat is voor het optreden en weer verdwijnen van een (acute) infectie (of verwonding).

De CRP test wordt uitgevoerd als er sprake is van een acute infectie ergens in het lichaam, maar ook om het herstel bij een behandeling te volgen. Bijvoorbeeld bij behandeling met een ontstekingsremmend medicijn. Ook bij patiënten die een operatie hebben ondergaan wordt het CRP gecontroleerd, om te kijken of er een infectie na de operatie is. Soms is het lastig te ontdekken of dit het geval is, zoals bij infectie in de buik. Dan is nader onderzoek nodig, want de CRP-test is een algemene test en toont niet een specifieke oorzaak aan.