Bloedneus

Een bloedneus ontstaat door een bloeding in het neusslijmvlies. Het neusslijmvlies bestaat uit kleine, gevoelige bloedvaatjes waarin gemakkelijk scheurtjes ontstaan.

Symptomen

Hoe herken je nu een bloedneus? Eigenlijk vrij simpel: er loopt bloed uit één of beide neusgaten en je kunt bloed proeven omdat de neus en keelholte met elkaar in verbinding staan.

Er zijn twee typen bloedneuzen: voor in de neus en achter in de neus.

Voor in de neus: anterieure bloedneus
Negentig procent van de bloedneuzen ontstaat voor in de neus op het neustussenschot. Daar zitten oppervlakkige bloedvaatjes die makkelijk beschadigd raken. Deze bloedneus is vrij onschuldig en gemakkelijk zelf te behandelen.

Achter in de neus: posterieure bloedneus
Dit type bloedneus komt veel minder voor. Vooral ouderen hebben er last van. Dit type bloedneus is gecompliceerd en moet meestal behandeld worden door een KNO-arts.

Oorzaken

De oorzaken van een bloedneus zijn aanhoudend neuspeuteren, hard niezen of een tik tegen de neus. Daarnaast kunnen ook een wondje in de neus, een ontsteking van het neusslijmvlies of een te droog slijmvlies een bloedneus veroorzaken.
In de meeste gevallen ontstaat een bloedneus zonder aanwijsbare reden. Er zijn wel factoren die het risico verhogen: verkoudheid of griep, stollingsstoornissen van het bloed, afwijkingen van de bloedvaten, gebruik van bloedverdunners, ouderdom en hoge bloeddruk.

Folder

Neusbloeding