Neusamandelen, volwassenen

De neusamandel bevindt zich achter in de keel bij de overgang naar de neusholte. De amandelen vormen slechts een klein deel van het totale lymfekliersysteem. Een eventuele verwijdering van de amandelen heeft dan ook geen merkbare gevolgen voor de afweer.
De neusamandel kan op volwassen leeftijd de volgende klachten geven, zoals: een verstopte neus, een terugkerende neusverkoudheid, een open mondademhaling en snurken. Als bovenstaande klachten niet goed te bestrijden zijn met medicijnen, is het verstandig om de amandelen te verwijderen. Het gaat hierbij meestal om de keelamandelen, maar een neusamandel kan ook weggenomen worden. Soms wordt alleen de neusamandel weggehaald.