Neusamandelen, volwassenen

De neusamandel bevindt zich achter in de keel, bij de overgang naar de neusholte. De amandelen vormen een deel van het totale lymfekliersysteem, maar het betreft slechts een klein deel. Een eventuele verwijdering van de amandelen heeft dan ook geen merkbare gevolgen voor de afweer.

Problemen door de neusamandel spelen zich meestal af op kinderleeftijd, maar ook op volwassen leeftijd kunnen zich klachten voordoen. Denk hierbij aan: een verstopte neus, een terugkerende neusverkoudheid, een open mondademhaling en snurken. Als bovenstaande klachten niet goed te bestrijden zijn met medicijnen kan besloten worden om de neusamandel te verwijderen. Dit betreft een korte ingreep onder narcose in dagbehandeling (zie folder).