Neusbijholteontsteking

Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd. Dit zijn de zogenaamde neusbijholten, die in directe verbinding staan met de neusholte. De ruimtes zijn bekleed met slijmvlies dat ontstoken kan raken.

Symptomen neusbijholteontsteking

Een neusbijholteontsteking begint als een gewone verkoudheid. Het slijmlies in de neus raakt opgezet, waardoor er neusverstopping optreedt en er snot uit de neus en in de keel kan lopen. Hierdoor zijn de reuk en smaak vaak verminderd en kan er sprake zijn van hoestklachten of keelpijn.

Wanneer door de zwelling de neusbijholten verstopt raken, kan zich slijm in de holten ophopen. Hierdoor kan er hoofdpijn boven en onder de ogen ontstaan. Als de klachten, ondanks behandeling door een huisarts, langer aanhouden dan zes weken dan wordt er gesproken van een chronische neusbijholteontsteking.

In zeldzame gevallen kan de ontsteking zich buiten de holten uitbreiden. Er kan dan sprake zijn van hoge koorts met ernstige hoofdpijn en sufheid. Ook kan zich een rood gezwollen oog ontwikkelen. Neem in dit geval direct contact met de arts op.

Onderzoek neusbijholteontsteking

De KNO-arts zal na een gesprek om de klachten te inventariseren een algemeen onderzoek verrichten, waarbij er ook in de neus gekeken wordt. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van neusendoscopie, waar de neusholte wordt geïnspecteerd met een kleine camera (een endoscoop). Op deze manier kan er gekeken worden of er zaken in de neus aanwezig zijn die een goede afvoer uit de holten belemmeren, zoals neuspoliepen of een scheefstaand neustussenschot. Verder kan er worden besloten om röntgenfoto’s te laten maken. In veel gevallen wordt er gekozen voor het maken van een CT-scan waarop alle holten en het inwendige van de neus goed in beeld kunnen worden gebracht. Soms wordt er ook bloedonderzoek verricht om te bevestigen dat er een ontsteking aanwezig is of om aan te tonen dat er wellicht sprake is van een allergie.

Behandeling neusbijholteontsteking

In eerste instantie zal geprobeerd worden om de zwelling met medicijnen, zoals neusdruppels of neussprays met ontstekingsremmers, tegen te gaan. Ook antibiotica en prednison worden soms ingezet.

Operatie

Wanneer de klachten niet of onvoldoende reageren op de behandeling met medicijnen kan het noodzakelijk zijn om een operatie aan de neusbijholten uit te voeren. De operatie vindt plaats via de neusholte, waardoor er geen uitwendige littekens ontstaan.

Tijdens de operatie wordt u verdoofd. Dit kan een algehele of plaatselijke verdoving zijn. In beide gevallen zult u geen pijn voelen tijdens de ingreep. Bij de operatie wordt een endoscoop ingebracht en zogenaamde navigatieapparatuur worden gebruikt. Daarmee kan zorgvuldig en veilig ontstoken weefsel worden verwijderd en de toegang tot de holtes worden verbeterd. Doorgaans kunnen patiënten dezelfde dag al weer naar huis, al zit er vaak nog wel gedurende een aantal dagen een tampon in de neus die bloeden voorkomt.

Nazorg

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen. Eigenlijk begint de genezing dan pas, omdat de ontstekingsproducten voor het eerst de neusbijholten kunnen verlaten. Uw KNO-arts zal u vertellen wat u moet doen om deze reiniging te bevorderen.

Voor meer informatie zie:  www.kno.nl