Neustrauma

Als uw neus bij een (onge)val, slag of stoot is beschadigd, hebben we het over een neustrauma. Dit komt zowel aan de binnen- als buitenkant van de neus (een zwelling of scheve neus) voor. In sommige gevallen ziet of merkt u er niets van. In de meeste gevallen komt een val of slag op de neus voor in combinatie met een neusbloeding. Hoewel de bloedvlekken op de kleding iets ernstigs doen vermoeden, valt het vaak mee. De neus zwelt wel snel op, ook al is er sprake van een minimale kneuzing. Mocht u na een neustrauma een scheve of dichtzittende neus hebben, wordt u door de huisarts naar de KNO-arts verweven. Die kan zien hoe ernstig de neusaandoening is en geeft tips over hoe nu verder.

Het is belangrijk om bij een scheefstand van de neus niet langer dan 10 dagen te wachten met rechtzetten van de gebroken delen. Indien men te lang wacht, is het mogelijk niet op de gewenste wijze vastgegroeid en de behandeling veel moeilijker.