17 september 2015

Vaak schor of stem kwijt?

Vaak schor of stem kwijt?

KNO-artsen en logopedisten MMC starten stemspreekuur

Een hese stem na een feestje, of een rauwe keel na een dag werken? Veel mensen lopen ondanks deze signalen vaak te lang door met stemklachten. Heesheid of een schorre keel kunnen wijzen op een probleem van de stembanden. De keel- neus- en oorartsen en logopedisten van Máxima MC zijn voor deze klachten een stemspreekuur gestart. Dit is uniek in de regio Zuidoost-Brabant.

“Verkeerd gebruik van je stembanden kan zorgen voor stemklachten. Vooral mensen die hun stem intensief gebruiken bij werk, zang, of hobby’s hebben hiermee te maken. Zo kampt een kwart van de leraren wel eens met een stemprobleem”, vertelt KNO-arts Bert Wouters. De opzet van het nieuwe stemspreekuur van MMC maakt het mogelijk dat patiënten binnen één ochtend onderzocht worden en behandeladvies op maat ontvangen van een logopedist én KNO-arts.

Stemonderzoek
Met een speciaal onderzoeksinstrument, een videostroboscoop, verkrijgt de KNO-arts op een eenvoudige manier een beeld van het strottenhoofd. Een dun slangetje met camera wordt via de neus in het strottenhoofd gebracht. De snelle trillingen van de stembanden zijn met het blote oog niet zichtbaar, maar met de stroboscoop kunnen de beelden in slow motion afgespeeld worden voor zorgvuldige analyse. Wouters: “De logopedist en patiënt zelf kijken mee. Patiënten reageren vaak enthousiast als zij hun eigen spraakinstrument kunnen bewonderen.” De logopedist brengt het stemonderzoek vervolgens in kaart door middel van een aantal vragen en een test. “We vragen de patiënt om een stukje voor te lezen en te vertellen. Ook zal er een stemproef worden aangenomen en voelen we aan de hals om een indruk te krijgen van de spanning rondom het strottenhoofd”, aldus logopedist Maudi Gielis.

Behandelmethode
Na het onderzoek worden de bevindingen in teamverband geanalyseerd en met de patiënt besproken. “Soms volstaat een geruststellende uitleg, maar dikwijls volgt een behandeling. Deze loopt uiteen van adviezen over stemgebruik, vermijden van verkeerde gewoonten tot logopedische behandeling of een chirurgische ingreep. Een operatie wordt meestal gevolgd door ondersteuning van een logopedist, om stemproblemen in de toekomst te voorkomen.” Onze KNO-artsen en logopedisten hebben intensief contact met externe logopedisten in de regio. Wouters: “De eigen logopedist heeft de gelegenheid om aan te sluiten bij afspraken van de patiënt. We betrekken de verwijzende logopedist het liefst zo veel mogelijk bij verdere zorg van onze stempatiënten.”