COPD

COPD is een chronische longziekte, waarbij de longen zijn beschadigd. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte). Chronische bronchitis, longemfyseem en aandoeningen van de kleine luchtwegen vallen allemaal onder de naam COPD.

Symptomen COPD

Door COPD wordt ademen steeds moeilijker. Kortademigheid, hoesten, piepen en productie van slijm uit de luchtwegen (sputum) zijn het gevolg van de aandoening.

Door de kortademigheid, die geleidelijk erger wordt, bewegen COPD-patiënten steeds minder. Hierdoor treedt verlies van spiermassa en spierkracht op met als gevolg gewichtsverlies, moeheid en verlies van uithoudingsvermogen. Dit kan leiden tot zwaarmoedigheid en het hebben van weinig fut om dingen te ondernemen. Soms raken mensen in een sociaal isolement.

Hiernaast kan zich bij COPD-patiënten plotseling een verergering van de klachten voordoen. Dit noemen we een longaanval, ofwel exacerbatie. Er is dan sprake van toenemende benauwdheid, hoesten en slijm.

Oorzaken COPD

In 90% van de gevallen is het (mee)roken van sigaretten de oorzaak van COPD. Maar niet alle rokers krijgen COPD. Dat betekent dat er ook aanleg nodig is om COPD te ontwikkelen. Luchtvervuiling en intensieve blootstelling aan chemische dampen kunnen daarnaast een rol spelen.

Onderzoek

De diagnose COPD wordt meestal gesteld na een longfunctietest. Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals het maken van röntgenfoto’s of een CT-scan.

Behandeling COPD

COPD is niet te genezen. Wel kunnen langdurige behandeling en ondersteunende maatregelen ervoor zorgen dat u minder last heeft van de symptomen. De behandeling is erop gericht de schade voor de luchtwegen en de longen te beperken en de klachten te verminderen. De volgende behandelingen zijn mogelijk:

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de belangrijkste stap om verergering van het proces van COPD af te remmen. Roken is een verslaving. Om hiervan af te komen, kunt u ondersteund worden, bijvoorbeeld door een programma te volgen via de huisarts.

Medicijnen

Klachten kunnen verminderen door het gebruik van medicatie, zoals:

  • Luchtwegverwijders
    Luchtwegverwijders zorgen voor verlichting van kortademigheidsklachten, die worden veroorzaakt door COPD. Ze worden bijna altijd in de vorm van puffers voorgeschreven. Lees hier meer informatie over het gebruik ervan.
  • Ontstekingsremmers
    Bij patiënten met ernstig COPD kunnen onstekingsremmers, zoals prednison, zinvol zijn. Zelden heeft een COPD-patiënt langdurig tabletten prednisolon nodig. Meestal zijn ontstekingsremmers in de vorm van een pufje (inhalatie corticosteroïden) voldoende. Bij een longaanval is het soms nodig kortdurend een kuur prednisolon te krijgen.
  • Andere medicijnen
    Als een infectie de oorzaak is van een longaanval kan een antibioticum zinvol zijn. Daarnaast kunnen slijmoplossers gegeven worden.

Bewegen en/of longrevalidatie

Omdat een COPD-patiënt vanwege zijn of haar kortademigheid minder beweegt, treedt er verlies van spiermassa op. Hierdoor gaat de spierkracht geleidelijk achteruit. Deze patiënten ervaren dat als vermoeidheid. Het is belangrijk om, naast het stoppen met roken en het (eventuele) gebruik van medicijnen, ervoor te zorgen dat de conditie weer op peil komt en blijft. Dit kunt u doen door twee tot drie keer per week te bewegen en sporten, eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Bewegen is ook een belangrijk onderdeel van het longrevalidatieprogramma van Hart- en longrevalidatie, onderdeel van Máxima MC. Het programma heeft bovendien aandacht voor stoppen met roken, voeding en het omgaan met klachten en beperkingen. Lees hier meer over de resultaten.

Extra zuurstof

Bij ernstige COPD kan soms de zuurstofspiegel in het bloed sterk verlaagd zijn. In dat geval is het belangrijk extra zuurstof te krijgen. Bij patiënten met zeer ernstig COPD verlengt de extra zuurstof de levensverwachting als deze vrijwel continu wordt gebruikt. Bij patiënten die roken mag extra zuurstof niet gegeven worden vanwege explosiegevaar.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over COPD van: