Disfunctioneel ademen

Disfunctioneel ademen betekent letterlijk verkeerd ademen. Veel mensen kennen het beeld als hyperventilatie (over-ademen), dat vaak ontstaat door angst en stress.

Disfunctioneel ademen is een breder beeld van verkeerd ademen. Opvallend zijn een onregelmatige ademhaling, overmatig zuchten, en een overwegend borstkasademhaling (hoog ademen).
Disfunctioneel ademen kan leiden tot aanzienlijke en langdurige klachten.

Symptomen disfunctioneel ademen

Mensen klagen over een scala van klachten die variëren van borstkas gerelateerde klachten (zoals kortademigheid, een benauwd strak gevoel op de borst, pijn en steken op de borst) tot hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, krampen, buikpijn, angst en chronische vermoeidheid. Niet al deze symptomen hoeven aanwezig te zijn. De klachten kunnen wisselend in rust en bij inspanning optreden en veroorzaken vaak veel onzekerheid. Disfunctioneel ademen kan daardoor veel effect hebben op de kwaliteit van leven.

Oorzaak disfunctioneel ademen

Vaak ontstaat disfunctioneel ademen naast of ten gevolge van een ander probleem bijvoorbeeld astma, COPD, een doorgemaakte longontsteking of longembolie. Het kan ook na een operatie of een trauma optreden. Het is dus heel belangrijk dat goed gekeken wordt of er een onderliggend lijden aan disfunctioneel ademen ten grondslag ligt.

Onderzoek disfunctioneel ademen

Klachten van disfunctioneel ademen worden vaak niet goed herkend. Mensen komen dikwijls terecht op de eerste (hart) hulp, of afdeling KNO, neurologie, longgeneeskunde, waar dan diagnostiek gedaan wordt ter uitsluiting van een onderliggende ziekte.
Longarts dr. Jansen van Máxima MC is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van disfunctioneel ademen.

Behandeling disfunctioneel ademen

Een onderliggende andere diagnose (bijvoorbeeld astma) moet allereerst optimaal behandeld worden, voordat disfunctioneel ademen adequaat aangepakt kan worden. Een gespecialiseerde ademhalingsfysiotherapeut kan u leren om anders te ademen door u te laten voelen en zien hoe u goed en verkeerd ademt. U zult zelf dagelijks moeten oefenen met deze aanwijzingen.

Neem contact op