Hoesten

Hoesten heeft een belangrijke functie bij het schoonhouden van de luchtwegen. In de neus en de keelholte bevinden zich slijmvliezen en kleine haartjes.

Stof en vuil dat ingeademd wordt belandt op de slijmvliezen. Door de continue werking van de haartjes wordt vuil en slijm naar boven getransporteerd. Door te hoesten wordt het slijm versneld omhoog gebracht, waarna het slijm wordt doorgeslikt of uitgespuugd. Mensen die niet kunnen hoesten lopen een groot risico op een longontsteking, wanneer ze zich verslikken.

Symptoom, geen aandoening

Hoest is een symptoom. De aandoening die de hoest veroorzaakt, bepaalt de ernst van de hoest. Een hoest als gevolg van een verkoudheid kan als een ‘onschuldig hoestje’ worden afgedaan. Als het hoesten echter pijnlijk of hardnekkig wordt, wanneer het hoesten resulteert in ademnood, of als er bloed of bloederig slijm wordt opgehoest, dient er te allen tijde een arts te worden geraadpleegd.

Hoest kan optreden als gevolg van aandoeningen zoals bijvoorbeeld; verkoudheid, griep, zuurbranden, bronchitis, kaakholteontsteking, astma, COPD, longontsteking, tuberculose, stoflongen en longkanker.

Bij bepaalde vormen van luchtwegaandoeningen, zoals bij kinkhoest, zijn er gevallen bekend van mensen die zo veel en hard moeten hoesten dat de ribben ervan breken, of de borstspieren scheuren. Behalve het gevolg van een aandoening, kan de oorzaak van hoesten liggen in een obstructie of irritatie van de luchtwegen, als gevolg van verslikking in of het binnenkrijgen van een object, voedsel of rook.

Behandeling

Verschillende aandoeningen leiden tot verschillende hoestsymptomen en verschillende behandelingen. Bronchitispatiënten kunnen baat hebben bij ademhalingsoefeningen en vooral ook beweging. Longontsteking en tuberculose worden met antibiotica behandeld.

Het gebruik van hoestdempende middelen kan ook averechts werken. Gekleurd (groen of bruin) slijm moet opgeruimd worden. De functie van het hoesten moet dan niet onderdrukt worden. Is er sprake van een vervelende, droge kriebelhoest? Dan kan een hoestdempend middel, met name ’s nachts verlichting geven.

Indien het slijm zo taai is dat het ophoesten niet lukt kan een hulpmiddel gebruikt worden. De fysiotherapeut is de deskundige die u hiermee verder kan helpen. Hij zal eerst kijken of uw hoesttechniek goed is. Indien nodig kan een Treshold Mini Pep, of een Flutter voor u bestellen en u hiermee leren hoesten.

FLUTTER® VRP1
De Flutter® VRP1 is een hulpmiddel om bij sputumretentie versneld de luchtwegen van taai secreet te klaren. Met name ‘s ochtends veroorzaakt taai slijm hoestklachten en kortademigheid, waardoor u vaak pas na enkele uren op gang kunt komen.

Door uitademen tegen een weerstand (metalen kogel) wordt collaps van de luchtwegen voorkomen, hierdoor wordt ook secreet uit de dieper gelegen luchtwegen gemobiliseerd. De kogel veroorzaakt trillingen, waardoor het sputum van de bronchuswand loskomt en het slijm makkelijker uit te hoesten is.

Mini Treshold PEP longtraining
Het doel van deze training:

  • Voorkomt ophoping van slijm in de longen
  • Verbetert mobilisatie van slijm in de longen.
  • Stimuleert effectieve ademhalingspatronen en verbetert gas-uitwisseling.
  • Verbetert centrale en perifere luchtweg functies.
  • Optimaliseert bronchusverwijding in combinatie met geïnhaleerde luchtwegverwijders.

Verder kan hoesten ook een ‘gewoonte’ worden. Zonder dat er slijm zit kan u door teveel hoesten de slijmvliezen zó irriteren dat men de hoest hierdoor in stand houdt.

 

Neem contact op