MS-verpleegkundige

Vaak blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte multiple sclerose behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarom heeft Máxima MC een speciaal verpleegkundige spreekuur voor patiënten met MS. Zij kunnen hier terecht voor een luisterend oor. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunnen uiteenlopende aspecten aan bod komen. U kunt vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, het werk, de studie of andere zaken die u zelf ter sprake wilt brengen.