Parkinson verpleegkundige

Vaak blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte van Parkinson behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarom heeft Máxima MC een speciaal verpleegkundige spreekuur voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Zij kunnen hier terecht voor een luisterend oor. U kunt vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die de ziekte van Parkinson heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, het werk, de studie of andere zaken die u zelf ter sprake wilt brengen.