Fluorescentie angiografie

Een fluorescentie angiografie is een onderzoek dat de bloedvaten van het netvlies in beeld brengt. Dit gebeurt door het inspuiten van een in water oplosbare kleurstof in de arm.

De oogarts bespreekt dit onderzoek met u als hij een afwijking in het achterste deel van uw ogen vermoedt. Met behulp van dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de oogafwijking beter beoordelen. Fluorescentie angiografie kan ook plaatsvinden als voorbereiding op een laserbehandeling, bijvoorbeeld als er sprake is van diabetische retinopathie of leeftijdsgebonden macula-degeneratie.

Verloop onderzoek

Er wordt een in water oplosbare kleurstof in een ader van uw arm gespoten. Deze kleurstof verspreidt zich door het lichaam en komt ook bij het oog terecht. Met een speciale camera worden vervolgens foto’s gemaakt. Vertonen de bloedvaten een afwijking dan lekt de kleurstof door de vaatwand heen of hoopt zich op in de afwijkende bloedvaten. Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Folders

Fluorescentie angiografie (FAG)

Voor aanvullende informatie over Fluorescentie Angiografie kunt u kijken op www.oogartsen.nl