Polikliniek & opname

Polikliniek

De polikliniek oogheelkunde van Máxima MC is gehuisvest op twee locaties: in Veldhoven, route 184 en in Eindhoven is dit een buitenpoli, links voor het hoofdgebouw. Hier vindt uw eerste bezoek, onderzoek en behandeling bij de orthoptist, optometrist en/of oogarts plaats. Bij een bezoek aan de oogarts worden uw ogen in de meeste gevallen gedruppeld. Houd er rekening mee dat de intake, het inwerken van de oogdruppels en het onderzoek één uur in beslag neemt. Door de oogdruppels gaat u enige tijd wazig zien. Zelfstandig deelnemen aan het verkeer wordt u daarom afgeraden. Ook bij het onderzoek van de orthoptist worden de ogen van uw kind meestal gedruppeld. Ook nu moet u rekening houden met een bezoek van één uur.

Een patiënt met oogklachten kan naar de orthoptist, optometrist of oogarts verwezen worden door de huisarts of jeugdarts. Binnen MMC kunnen medisch specialisten zoals een kinderarts, neuroloog, internist of kaakchirurg ook doorverwijzen naar de polikliniek oogheelkunde.

Themapoliklinieken

Voor veelvoorkomende aandoeningen en behandelingen zijn er speciale themapoliklinieken. Binnen de polikliniek oogheelkunde zijn dit: Staarcentrum Máxima, Macula Centrum Máxima en ROP Centrum Máxima. Ook hebben we een speciaal contactlenzenspreekuur.

Dagbehandeling

Het merendeel van de oogheelkundige behandelingen wordt in dagbehandeling gedaan. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis mag.

Lees meer over uw verblijf op de dagbehandeling

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.