Leesklachten door oogafwijking

Leesklachten kunnen door een oogafwijking veroorzaakt worden. Het probleem kan op alle leeftijden voorkomen, maar heeft bij kinderen vaak een andere oorzaak dan bij volwassenen.

Symptomen leesklachten door oogafwijking

Naast moeite hebben met lezen, is er vaak ook sprake van de volgende klachten:

Oorzaak leesklachten door oogafwijking

Bij volwassenen ontstaan leesklachten vaak doordat het oog bij het ouder worden het vermogen verliest om de ooglens boller te maken. Het boller maken van de ooglens wordt accommodatie genoemd en is nodig om dichtbij scherp te kunnen zien. Wanneer dit niet gecorrigeerd wordt met een leesbril, kunnen er leesklachten ontstaan. Ook een verminderde samenwerking tussen beide ogen kan leesproblemen veroorzaken.

Bij kinderen ligt het iets complexer. Een oogafwijking hoeft niet altijd de oorzaak te zijn van leesproblemen. Een mogelijke andere oorzaak is dyslexie. Dyslexie of
Woordblindheid is een diagnose die gesteld wordt bij een groep mensen met  specifieke leesklachten. Dit wordt veroorzaakt door een specifieke afwijking in de hersenen. Woordblindheid of dyslexie wordt niet behandeld door een orthoptist. Wel is het belangrijk dat bij mensen met leesklachten wordt uitgesloten dat een brilafwijking en/of verminderde samenwerking tussen de ogen de klachten veroorzaken of versterken.

Onderzoek leesklachten door oogafwijking

De orthoptist onderzoekt of de leesklachten zijn ontstaan door een oogheelkundige oorzaak. Zij verricht een orthoptisch onderzoek.

Behandeling leesklachten door oogafwijking

De behandeling kan bestaan uit:

  • Het voorschrijven van een bril;
  • Speciale oogoefeningen;
  • Voorschrijven van een prismabril of –lenzen;
  • Oogspieroperatie

Orthoptie

Onze vier orthoptisten richten zich op een goede samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Ogen die goed samenwerken zijn de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kan de gezichtsscherpte (helderheid en scherpte van uw zicht) van elk afzonderlijk oog zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Orthoptie is dus, kort samengevat, de leer van het ‘goed’ of ‘recht’ zien. De vier orthoptisten van MMC onderzoeken, diagnosticeren en behandelen klachten op het gebied van scheelzien, een lui oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen, nystagmus, specifieke hoofdpijnklachten en leesklachten.

 

Meer informatie

Extra informatie kunt u vinden op www.orthoptie.nl