Myopiebehandeling (bij bijziendheid kind)

Myopie een progressieve vorm van bijziendheid. Tot voor kort waren hiervoor geen behandelingsmogelijkheden. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat atropine oogdruppels, speciale contactlenzen of speciale brillenglazen een remmend effect kunnen hebben op de bijziendheid. Het onder corrigeren van de sterkte heeft juist een averechts effect.

Symptomen myopie/bijziendheid

Bijziendheid (of myopie) is een brekingsfout van het oog. Hierbij is het oog te lang of focust de ooglens beelden om ons heen vóór het netvlies waardoor het beeld in de verte wazig wordt gezien. Voorwerpen die dichtbij staan, zijn wel scherp, vandaar ook de naam ‘bijziendheid’. Met een min-bril of -contactlens kan dit verholpen worden waardoor het beeld weer scherp wordt gezien.

Oorzaak myopie/bijziendheid

Bijziendheid begint meestal op een leeftijd van zes tot twaalf jaar. Omdat het oog groeit en de ooglengte toeneemt in die periode, neemt de mate van bijziendheid ook geleidelijk toe. Meestal blijft het vanaf een leeftijd van ongeveer 25 jaar stabiel. Bijziendheid is erfelijk, de kans dat een kind bijziend wordt, is hoger als u of de andere ouder dit ook is.

Wanneer komt uw kind voor een myopiebehandeling in aanmerking?

Kinderen vanaf vier jaar die hoog bijziend zijn en kinderen waarbij de bijziendheid één punt of meer per jaar toeneemt komen voor deze behandeling in aanmerking. Een behandeling is voor de meeste kinderen met bijziendheid niet noodzakelijk. Als uw kind in aanmerking komt voor een behandeling zal de orthoptist of oogarts dit met u bespreken.

Risico's van hoge bijziendheid

Bij de meeste mensen gaat bijziendheid gepaard met een lang oog. Een gemiddeld oog is 23 mm lang, een bijziend oog kan wel 30 mm lang zijn. Een ooglengte boven de 26 mm of een brilsterkte hoger dan -6 noemen we ‘hoge myopie’. Dit kan leiden tot verdunning van het netvlies. Na het veertigste jaar kunnen hierdoor problemen optreden zoals slijtage, bloeding of loslating van het netvlies. Ook is er een grotere kans op cataract (staar) en glaucoom (hoge oogdruk). De risico’s op deze aandoeningen nemen toe naarmate de sterkte hoger wordt. Deze risico’s nemen niet af na correctie met een bril, contactlenzen, na laser of na het implanteren van een kunstlens in het oog.

Behandeling myopie/bijziendheid

De correctie van bijziendheid bestaat in de eerste plaats uit een bril. Oudere kinderen kunnen daarnaast ook contactlenzen dragen. De orthoptist kan met behulp van druppelonderzoek de oogsterkte exact bepalen. Zolang uw kind in de groei is, zal dit regelmatig gedaan worden. De snelheid waarmee de oogsterkte toeneemt, verschilt erg per persoon, maar aanpassing van de bril zal van tijd tot tijd nodig zijn.

Behandeling van de toename van bijziendheid

Om de lengtegroei van het oog bij een kind te remmen, zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn omgevingsfactoren die we kunnen beïnvloeden, en er is behandeling met atropine oogdruppels, speciale brillenglazen of speciale contactlenzen mogelijk. De orthoptist kan kijken welke behandeling het beste gaat zijn.

Omgevingsfactoren

Uit onderzoek is gebleken dat door veel en lang achter elkaar te lezen de bijziendheid sneller toeneemt. Wij adviseren daarom het boek (of tablet, telefoon of spelcomputer) op minimaal 30 centimeter afstand van de ogen te houden. Daarnaast wordt geadviseerd na elk half uur dichtbijwerk vijf minuten pauze te houden. Verder zijn er aanwijzingen dat kinderen die veel buiten zijn (meer dan twee uur per dag), minder ernstige bijziendheid hebben. Veel buiten zijn, zou dus de kans op bijziendheid kunnen verkleinen.

Behandeling met atropine druppels

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat atropine oogdruppels het meest effectief zijn om de toename van bijziendheid te remmen. Wanneer behandeling met atropine oogdruppels bij uw kind is voorgeschreven, dient u elke dag beide ogen hiermee te druppelen. Regelmatige controle door de orthoptist of oogarts zal moeten plaatsvinden.

Hoe lang de behandeling met atropine moet worden voortgezet, hangt af van de leeftijd en de brilsterkte en zal bij elk bezoek beoordeeld worden.

Atropine wordt dus voorgeschreven om de groei van het oog af te remmen. Het zorgt er niet voor dat uw kind beter gaat zien. Ook vervangt het niet de bril of contactlenzen en wordt er niet voorkomen dat er afgeplakt moet worden als er sprake is van een lui oog.

Behandeling met speciale contactlenzen

Er zijn 2 soorten contactlenzen die de toename van de bijziendheid kunnen afremmen. De orthoptist kan hierin advies geven. Ook speelt de leeftijd, de netheid en de motoriek van uw kind een rol bij het dragen van contactlenzen.

Behandeling met speciale brillenglazen

Deze brillenglazen corrigeren niet alleen het gezichtsvermogen, zodat uw kind zowel dichtbij als veraf goed kan zien. Ze helpen ook om de toename van bijziendheid af te remmen.