20 maart 2018

Tips voor het aanschaffen en gebruiken van contactlenzen

Steeds meer mensen kopen lenzen via het internet, maar dit is niet zonder gevaar. Ongeveer 700 mensen per jaar lopen een hoornvliesinfectie op door verkeerd gebruik en onderhoud van de contactlenzen.

Voordat je lenzen koopt, moet je oog eerst goed bekeken en onderzocht worden, zodat je de voor jouw ogen de juiste lenzen mee naar huis krijgt. Als dat niet gebeurt, loop je een groot risico op langdurig oogletsel, blindheid of verlies van een heel oog.
Het aanmeten van lenzen moet gebeuren door een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist. Die informeert mensen over het gebruik van de lenzen, de hygiëne, en doet minimaal jaarlijks de controle van de lens en het oog. Helaas heb je momenteel geen opleiding nodig om lenzen te mogen verkopen. Daardoor kun je zonder een goede uitleg en controles al lenzen aanschaffen. Hierdoor ontbreekt het aan het juiste advies als de ogen geïrriteerd zijn, met ernstige gevolgen tot resultaat.

Tips om het risico op problemen te beperken:
• Ga nooit slapen met de lenzen in
• Vervang de lenzen binnen de aangegeven termijn
• Vervang het lenzenbakje minimaal iedere 3 maanden
• Draag NOOIT lenzen bij roodheid, pijn of slechter zien en neem contact op met de contactlensspecialist.

Voor verdere vragen kunt u een afspraak maken op ons speciale contactlensspreekuur.