8 januari 2019

Houd je aan de 20-20-2-regel om bijziendheid af te remmen

Houd je aan de 20-20-2-regel om bijziendheid af te remmen

Door het toenemend gebruik van o.a. tablet zien we ook een toename in het aantal mensen met bijziendheid. Bij bijziendheid (myopie) is het oog langer, waardoor de stralen niet op het netvlies vallen. Door onderzoek is gebleken dat er een duidelijke link is tussen veel en langdurig dichtbij kijken en de groei van het oog. Dit komt waarschijnlijk door een gebrek aan invallend licht.

De 20-20-2- regel kan je helpen om toenemende bijziend af te remmen.

  • Na 20 minuten dichtbij kijken
  • 20 seconden in de verte kijken
  • 2 uur per dag buiten spelen

Uit onderzoek blijkt dat je met je leefstijl het erfelijke risico op myopie kunt beïnvloeden. Voor kinderen van wie beide ouders bijziend zijn, is het extra belangrijk om je goed aan de 20-20-2-regel te houden.

Kijk samen met uw kind naar de aflevering van Klokhuis over bijziendheid.