20 februari 2020

Waar let je op als je kind een bril gaat dragen?

Op de polikliniek oogheelkunde van Máxima MC komen kinderen allereerst bij de orthoptist. Zij onderzoekt niet alleen of de ogen recht staan, maar ook of je scherp kunt zien. De grootste ontwikkeling van het zien vindt in de eerste 6 à 7 levensjaren plaats. Zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen van afwijkingen is dus van groot belang.

Het meten van de oogsterkte bij kinderen is één van de specifieke deskundigheden van de orthoptist. Om het onderzoek goed uit te voeren gebruikt de orthoptist oogdruppels. Zij geeft daarna zo nodig een brilrecept mee voor de opticiën.

Hoe kies je de optimale kinderbril uit?
Het is belangrijk dat uw kind een comfortabele, stevige bril heeft. Natuurlijk moet uw kind de gekozen bril zelf ook mooi vinden en de bril moet lekker zitten. Als de bril goed gedragen wordt, zal uw kind de bril sneller accepteren. Soms is er een gewenningsperiode nodig. Dit kan wel vier tot zes weken duren. Het is mogelijk dat u niet direct merkt dat uw kind er baat bij heeft. Het is ook dan belangrijk om de bril consequent op te zetten.

In de wachtkamer van oogheelkunde vindt u de folder: optimale kinderbril. Deze mag u meenemen om alles thuis nog eens na te lezen.

Kosten
Meer informatie over kosten en vergoeding van bril en lezen vindt u op de Zorgwijzer.