Knieprothese

Bij een beschadigde of versleten knie kan uw orthopedisch chirurg een knieprothese (kunstknie) overwegen en adviseren. Er zijn twee typen kunstknieën: de totale knieprothese en de halve knieprothese.

Behandeling knieprothese

 

Totale knieprothese

De totale knieprothese is onder te verdelen in tweeën: alleen vervanging van de knieschijf en het gewrichtsvlak in het bovenbeen, of alleen vervanging van de knieschijf en het gewrichtsvlak in het onderbeen. In beide gevallen worden de versleten gewrichtsvlakken afgezaagd. Het gewrichtsvlak ter hoogte van het bovenbeen wordt vervangen door een metalen gedeelte. In het tweede geval wordt het gewrichtsvlak ter hoogte van het scheenbeen vervangen door een hard plastic gedeelte, welke met een metalen steel in het scheenbeen wordt vastgezet.

knieprothese nieuwe knie totale knieprothese mmc

Halve knieprothese

Als er sprake is van slijtage aan de binnen- of buitenkant van de knie dan kan er een halve kunstknie worden geplaatst. Alleen de binnen- of buitenzijde van de knie wordt dan vervangen door metalen en plastic gedeelten.

Na de behandeling knieprothese

Na een kunstknieoperatie kunt u uw knie volledig strekken en het lichaamsgewicht pijnloos dragen. Na de operatie voelt de knie nog een tijd warm aan. Omdat een nieuwe knie geen onbeperkte levensduur heeft, wordt de operatie bij jonge patiënten zo lang mogelijk uitgesteld. Tijdens en soms ook enige dagen na de operatie krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen.

KNAP-programma voor uw nieuwe knie

Voor mensen die een knieprothese krijgen, heeft Orthopedisch Centrum Máxima een speciaal programma voor nazorg en revalidatie: KNAP (knie actief programma). Dit programma is erop gericht om u na uw operatie weer snel op de been te helpen. U heeft daarbij veel steun aan uw coach (uw persoonlijk begeleider) en aan uw medepatiënten die ook een knieprothese krijgen. U volgt het programma als u opgenomen wordt op de tiende etage in Eindhoven. Als u op de negende etage of in MMC, locatie Veldhoven wordt opgenomen, revalideert u op eigen tempo. Het KNAP-programma bestaat onder andere uit voorlichting en fysiotherapeutische oefeningen. U revalideert met medepatiënten onder het motto: samen sterk.

Groepsconsulten knieprothese

Onderdeel van het nazorgtraject is steun van uw medepatiënten en uw begeleider. Bijvoorbeeld tijdens het groepsconsult van Orthopedisch Centrum Máxima. De consulten zijn bedoeld voor patiënten die een nieuwe heup of knie hebben gekregen.

Wat is een groepsconsult?
Een groepsconsult is een gezamenlijke controleafspraak van verschillende patiënten. Deze controle vindt plaats bij de polikliniekassistent orthopedie en de verpleegkundig specialist. Allereerst gaat u met de polikliniekassistent in gesprek over uw voortgang, vragen en klachten. Daarna bespreekt men in de groep één voor één het verloop van het herstel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij complicaties krijgt u aansluitend op het groepsconsult een consult bij verpleegkundig specialist of de orthopeed, in een aparte ruimte.

Voordelen
Het groepsconsult is bedacht zodat patiënten met eenzelfde aandoening van elkaar kunnen leren, elkaar tips kunnen geven en elkaar vragen kunnen stellen. Tijdens het consult krijgt de patiënt uitgebreid antwoord op zijn of haar vragen. Er is meer tijd dan in een individueel consult. Daarnaast gaat de verpleegkundig specialist in op wat men wel en niet mag doen met de nieuwe heup of knie.

Waar en wanneer?
Het groepsconsult vindt zes weken na de operatie plaats op de polikliniek orthopedie in Máxima MC, locatie Eindhoven. De groep bestaat uit maximaal tien patiënten en hun coaches/begeleiders.

Oefeningen knieprothese

De oefeningen zijn bedoeld om de beweeglijkheid van uw geopereerde knie te verbeteren en de spieren eromheen te versterken.

Bekijk meer oefeningen voor uw nieuwe knie.

Ervaring nieuwe knie

ervaring KNAP knie revalidatie MMC

Lees de ervaring van Henk Roosen

Folders

Knieprothese

Behandelwijzer app

Voor deze behandeling maakt de polikliniek orthopedie gebruik van een speciale app voor op uw smartphone of tablet, Orthopedie Groot Eindhoven. Deze app is een behandelwijzer die u alle relevante informatie over uw behandeling geeft op het juiste moment. U kunt de app downloaden in de App Store of Google Play.

Open vervolgens de app en selecteer uw behandeling in Máxima MC. Druk op de knop ‘Start’ en alle voor u relevante informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.