Over ParaMáx

ParaMáx is het expertisecentrum van Máxima MC voor paramedische zorg. Daaronder valt de zorg op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie.

Binnen ParaMáx zijn we gericht op het verminderen van de gevolgen van een ziekte of aandoening, zoals obesitas of spraakproblemen. We helpen patiënten om hun mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Het team van ParaMáx biedt zorg tijdens uw opname én daarna. Als nabehandelaar hebben we veel ervaring met de meer gecompliceerde behandelingen. Hiervoor verwijzen specialisten en lokale zorgverleners, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, regelmatig naar ons door. Als expertisecentrum is ParaMáx daarom de schakel tussen de patiënt, de lokale zorgverlener en het ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Op de polikliniek ParaMáx zijn diverse hulpmiddelen aanwezig, waarmee u kunt oefenen.

Verwijzing

Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat u zowel met verwijsbrief van de (huis)arts als zonder verwijzing bij de specialisten van ParaMáx terecht kunt. Uitzondering op de regel zijn de revalidatietrajecten, in het geval van fysiotherapie. Hierbij is een verwijzing van de reumatoloog, cardioloog of long- of sportarts nodig.