Polikliniek & opname

Onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten begeleiden u voor, tijdens en na een opname in Máxima MC. Het doel is om u zo snel en zo goed mogelijk (weer) vooruit te helpen. Daarnaast kunt u ook zonder een ziekenhuisopname bij de specialisten terechtkomen.

Polikliniek
Soms ontstaan er klachten, maar is een opname in Máxima MC niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde botbreuken of een spraakprobleem. De huisarts of een andere specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek ParaMáx. Bij uw afspraak op de polikliniek onderzoekt en behandelt de desbetreffende specialist (bijvoorbeeld de fysiotherapeut) uw klachten. Ook bekijkt hij of het inschakelen van een andere (para)medische discipline wenselijk is.

Opname
De specialisten van ParaMáx werken niet alleen op de polikliniek, maar ook op de verpleegafdelingen. Zij helpen u met uw herstel. Zo kan het zijn dat u tijdens uw opname begeleiding krijgt van de fysiotherapeut bij het leren lopen op krukken, het doen van oefeningen of bij ademhalingsoefeningen. De fysiotherapeut komt aan uw bed, onderzoekt de aard en oorzaak van uw klachten en stelt een fysiotherapeutische diagnose. Op basis hiervan maakt hij een behandelplan en bespreekt dit met u. Indien noodzakelijk kan de behandeling na de opname in MMC of elders worden voortgezet.
Na sommige grote ingrepen start een revalidatieproces, waarbij meerdere specialisten – waaronder die van ParaMáx – betrokken zijn. In sommige gevallen wordt u al voor de opname begeleidt. Een voorbeeld is voedingsadvies en beweegtraining in het geval van een maagverkleining.

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen
Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.