2 september 2020

ParaMáx start Zorg Innovatie Centrum

Paramedische studenten en professionals leren van elkaar in unieke leeromgeving

In samenwerking met Fontys Paramedische Hogeschool en de HAN University of Applied Sciences (HAN) start ParaMáx van Máxima MC een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). In het ZIC gaan paramedische professionals en studenten samen leren, innoveren en onderzoeken om de patiëntzorg verder te verbeteren.

ParaMáx is het expertisecentrum van Máxima MC voor paramedische zorg. Hieronder valt de zorg op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie. Vanaf september lopen zes paramedische studenten een jaar lang stage in het ZIC van ParaMáx. Naast het uitvoeren van reguliere stagewerkzaamheden krijgen ze hier de tijd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen ze door te werken aan innovatievraagstukken uit de dagelijkse praktijk en praktijkgericht onderzoek te doen. De studenten worden hierbij ondersteund door paramedici en een lector practitioner. Door de nauwe samenwerking met studenten worden professionals voortdurend geprikkeld tot kwaliteitsverhoging en innovatie.

Diversiteit aan specialismen

Tijdens hun stage in het ZIC krijgen studenten de kans om diverse patiëntgroepen te zien. ParaMáx is namelijk betrokken bij de zorg op alle afdelingen binnen het ziekenhuis, zowel op de poliklinieken als op de verpleegafdelingen. In veel gevallen gaat het hierbij om complexe zorg, zoals oncologische zorg. Dit vraagt om specifieke expertise en vaardigheden van de paramedicus. Doordat de studenten één jaar lang stagelopen, leren ze om te gaan met deze complexe problematiek en voeren ze na verloop van tijd steeds meer taken zelfstandig uit. Uniek aan het ZIC van ParaMáx is daarnaast de diversiteit aan specialismen die er samenwerken: fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie. De studenten van verschillende paramedische opleidingen doen gezamenlijk onderzoek en bekijken onderwerpen vanuit diverse invalshoeken. Vanuit de HAN is de opleiding Voeding en Diëtetiek vertegenwoordigd in deze samenwerking. Bij Fontys Paramedische Hogeschool gaat het om de opleiding Fysiotherapie.

Intensieve samenwerking

In oktober 2019 is Máxima MC met onder andere Fontys Hogescholen een intensieve samenwerking gestart op het gebied van opleiding en onderzoek. Doel is het opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Het inrichten van een Zorg Innovatie Centrum is hier onderdeel van. ParaMáx is de derde afdeling binnen Máxima MC dat een Zorg Innovatie Centrum start, naast de Zorg Innovatie Centra binnen de afdelingen radiologie en cardiologie.