Chronische pijn

Pijn wordt in het algemeen onderscheiden in acute en chronische pijn. Acute pijn wordt veroorzaakt door een weefselbeschadiging en heeft een duidelijke signaal- of waarschuwings-functie. Wanneer pijn langdurig aanwezig is (meer dan zes maanden) spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn is dan veelal verloren gegaan.

Oorzaak

De oorzaak van pijn kan door onderzoek vaak gevonden worden. Hierop volgt dan een behandeling. Helaas betekent dit niet altijd dat de pijn dan ook is verdwenen. Soms wordt de oorzaak van de pijn wel gevonden, maar kan geen goede behandeling volgen. Het komt ook voor, dat in het geheel geen oorzaak voor de pijn gevonden wordt.

Behandeling

Indien de ingestelde behandeling, bijvoorbeeld een operatie, medicijnen of fysiotherapie onvoldoende of geen verbetering geeft, zijn er in een aantal gevallen wel degelijk nog verdere mogelijkheden.

Welke pijnen kunnen behandeld worden?

Er zijn een aantal pijnklachten, welke veelal in aanmerking komen voor deze pijnbestrijding. De meest voorkomende zijn als volgt:

  •  Hoofdpijnen, met name cervicale hoofdpijn, posttraumatische pijnen zoals whiplashtrauma;
  • Clusterhoofdpijn of syndroom van Horton;
  • Aangezichtspijn, met name trigeminusneuralgie;
  • Nekpijn met uitstraling in de armen;
  • Pijnen uitgaande van de ribben;
  • Rugklachten; lumbago en ischialgie;
  • Gordelroos; Herpes Zoster;
  • Pijnen beïnvloed door het onwillekeurig zenuwstelsel bijvoorbeeld sympathische reflexdystrofie;
  • Pijnen ten gevolge van carcinomen.