CRPS

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), voorheen posttraumatische of Südeckse dystrofie genoemd, is een chronische ontregeling van het zenuwstelsel. Deze pijnlijke aandoening ontstaat vaak na letsel (zoals een botbreuk of kneuzing) of operatie en treedt meestal op in de ledematen. Er worden twee typen CRPS onderscheiden:
1.Type I: zonder zenuwschade
2.Type II: met zenuwschade

Oorzaken

Het is niet precies duidelijk waarom sommige mensen na een letsel CRPS ontwikkelen. Er zijn mogelijk verschillende factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van CRPS, zoals:

Ontsteking: bij patiënten met CRPS werd bijvoorbeeld een hogere concentratie ontstekingseiwitten in het bloed, hersenvocht en de aangedane ledematen gevonden.

Verhoogde gevoeligheid van de hersenen is voor het verwerken van pijnsignalen bij patiënten die CRPS ontwikkelen. De pijnbanen die pijnprikkels dempen blijken minder goed te functioneren.

Mogelijk spelen bepaalde genen een rol bij het ontstaan van CRPS.

Symptomen

– Veranderd gevoel van de huid en overgevoeligheid voor aanraking.
– Veranderde temperatuur en huidskleur.
– Zwelling of abnormaal zweten.
– Bewegingsstoornis, zoals trillen, zwakte, stijfheid.
– Veranderde haar- en/of nagelgroei.

Behandelingen

Medicamenteus: (antineuropatische) pijnmedicatie, vaatverwijdende medicatie.
Ketanest-infuus
Stellatum blokkade (arm)
Lumbale sympaticus blokkade (been)
Iontoforese