Epidurale Corticosteroïd voor gordelroos

Gordelroos of herpes zoster is een virusinfectie en wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. De meeste mensen hebben het virus sinds hun jeugd bij de waterpokken opgelopen; het blijft inactief totdat de weerstand van het lichaam om een of andere reden afneemt en het virus opnieuw actief wordt. Het virus heeft dan de vervelende eigenschap zich in een zenuw te nestelen, waardoor een zenuwontsteking optreedt; in het huidgebied waar de zenuw bij hoort ontstaat een uitslag met roodheid, vaak hevige pijn, blaasjes en jeuk.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de bij de ontsteking optredende zwelling in de zenuw te verminderen, maar vooral om de acute pijn te bestrijden. Voorheen werd deze behandeling ook gegeven om zoveel als mogelijk te voorkomen dat er een blijvende zenuwbeschadiging ontstaat, die anders jarenlang klachten kan blijven veroorzaken. Doorgaans krijgt slechts 5-10% van de patiënten met gordelroos deze langdurige napijn. Vooral ouderen (> 60 jaar) en mensen met kanker hebben een verhoogde kans op napijn.
Hoewel we tot voor kort dachten dat de epidurale corticosteroïdinjectie, het optreden van langdurige napijn kon voorkomen, blijkt uit een grote studie van het UMCU dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Wel is de behandeling effectief ter behandeling van hevige acute pijn die soms optreedt, en niet of onvoldoende reageert op pijnstillers.

Bijwerkingen

  • Door de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Hierdoor kunt u tijdelijk last krijgen van hoofdpijn die meestal vanzelf weer verdwijnt. Als dit gebeurt krijgt u het advies veel te drinken en zonodig een paar dagen plat te liggen.
  • Er kan tijdelijk kracht- en/of gevoelsverlies van de arm (bij nekbehandeling) of been (bij rugbehandeling) optreden.
  • Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
  • Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
  • Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus tijdelijk ontregeld zijn door de corticosteroïden.
  • Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

Resultaat

Meestal merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na twee á drie weken. Na een aantal weken wordt een controleafspraak gemaakt om het resultaat van de behandeling te beoordelen.