Sympaticus blokkade

Het sympatisch zenuwstelsel maakt deel uit van het onwillekeurig zenuwstelsel (over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle). Deze zenuwbundel loopt aan de voorbuitenzijde
van de wervelkolom. Het sympatisch zenuwstelsel heeft onder andere invloed op de doorbloeding van het lichaam, transpiratie en de pijngeleiding van het lichaam.

Oorzaak

Oorzaken van pijn in de ledematen kunnen zijn:

  • complex regionaal pijnsyndroom
  • zenuwbeschadiging
  • doorbloedingsstoornissen

Behandeling

Proefblokkade
Een deel van het sympatisch zenuwstelsel wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstiller. Deze behandeling wordt gedaan om te testen of een blokkade van het sympatisch zenuwstelsel uw pijn kan verminderen.

RF(radiofrequente)-denervatie
Warmtebehandeling van de zenuwtakjes wordt facetdenervatie genoemd. Door middel van RF (radiofrequente) stroom worden de zenuwtakjes verhit. Dit onderbreekt de pijngeleiding, waardoor de pijn voor langere tijd wordt geremd.

Bijwerkingen

  • Tijdelijk optreden van lage bloeddruk. Dit kan duizeligheidsklachten geven bij plotseling rechtop zitten en staan.
  • Er is een kleine kans dat het longvlies wordt aangeprikt.
  • Bij dubbelzijdige behandeling op lendewervel niveau kan er impotentie ontstaan.
  • Er kan tijdelijk zwelling en warmte optreden van het behandelde ledemaat.
  • Tijdelijke zenuwpijn of doof gevoel in het behandelde gebied.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Hierna wordt een controle afspraak met u gemaakt. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten.