Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening van het peesblad in de handpalm. Bij deze ziekte vormen zich bindweefselstrengen in de handpalm, waardoor de vingers steeds krommer gaan staan.

De ziekte begint meestal met een klein knobbeltje of deukje in de handpalm. Langzamerhand kan er een harde streng ontstaan in de palm en de vinger(s), waardoor de vinger(s) krom gaan staan. In ernstige gevallen ontstaan beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het handen wassen of dragen van handschoenen. Ook kan door de druk op een zenuw pijn of gevoelsvermindering aanwezig zijn.

Wanneer er beperkingen in uw dagelijks leven en/of gevoelsstoornissen ontstaan, is dit een reden voor behandelen. Vaak is dit het moment waarop u uw hand niet meer volledig vlak op tafel kunt leggen.

Oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Erfelijkheid speelt een rol en de ziekte komt vaker voor bij mensen die lijden aan suikerziekte, epilepsie en/of bepaalde longaandoeningen.

Behandeling

Er zijn twee behandelingen mogelijk om de symptomen van de ziekte van Dupuytren te bestrijden: een poliklinische behandeling of een operatie.

Poliklinische behandeling

Tijdens de behandeling prikt de plastisch chirurg met een naald heel precies in de bindweefselstrengen in de handpalm. Door de naald op en neer te bewegen haalt hij de strengen ‘door’. Dit geeft een krakend geluid, maar u voelt het niet.

De behandeling vindt plaats op de polikliniek plastische chirurgie en duurt ongeveer dertig minuten per keer. Voordat de behandeling begint, wordt uw handpalm via een prik verdoofd met een zeer kleine hoeveelheid verdovend middel. De verdoving werkt na ongeveer twintig seconden. Daarna is de behandeling vrijwel volledig pijnvrij. Het aantal behandelingen dat nodig is, hangt af van de ernst van de kromstand van de vingers.

Operatie

Voor de operatieve behandelmethode wordt u opgenomen op de dagbehandeling van Máxima MC. De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie (verdoving). Tijdens de operatie worden de bindweefselstrengen, die de dwangstand van uw vingers veroorzaken, via ‘zigzag’-sneden verwijderd. De plastisch chirurg haalt het zieke bindweefsel weg. Het doel van de operatie is om de normale handbeweging weer zo goed mogelijk te herstellen. Wanneer de gewrichten in de vingers te lang gebogen zijn geweest is het niet meer mogelijk om weer een volledige strekfunctie terug te krijgen.

Na de operatie
Na de operatie wordt de hand ingepakt in een dik verband. Vanaf dat moment mag u al oefenen met de hand. U moet uw vingers zoveel mogelijk bewegen om te voorkomen dat ze stijf worden, ook als de wond nog niet helemaal dicht is. Na ongeveer één week mag u uw hand uitpakken óf wordt het verband verwijderd op de polikliniek. De hand mag dan gewassen en gedoucht worden. De littekens blijven vaak gedurende langere tijd hard, dit is normaal.

Resultaat

Ondanks een zorgvuldige behandeling kan de aandoening na kortere of langere periode terugkomen. Een nieuwe ingreep kan dan nodig zijn. Soms wordt dan de huid van de handpalm inclusief het strengweefsel verwijderd. De wond wordt dan gesloten met een huidtransplantaat.