Bipolaire stoornis

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers, geluk of problemen in het leven, die iedereen heeft. Vaak gaat het om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren. Het zijn normale variaties van iemands stemming.

Als iemand gedurende langere tijd te uitgelaten en vol energie is, spreken we van een manie. Is iemand juist veel te somber zonder zich erover heen te kunnen zetten, dan spreken we van een depressie. Een manie is dus het tegenovergestelde van een depressie. Als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij de stemming gedurende langere periodes of te uitgelaten of zeer somber is, spreken we van een bipolaire stoornis. De stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie op de voorgrond, bij anderen de depressie. Voorheen werd de bipolaire stoornis een manisch-depressieve stoornis genoemd.

Behandeling

De bipolaire stoornis behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten. Soms is opname in een psychiatrisch ziekenhuis wenselijk, bij acuut (levens)gevaar kan een (gedwongen) opname noodzakelijk zijn. Bij zo’n zeventig procent van de patiënten hebben behandelingen een gunstig effect. Een gecombineerde behandeling van medicatie (farmacotherapie) en praten (ondersteunende gesprekken of psychotherapie) geeft de gunstigste resultaten. Overmatig gebruik van alcohol en/of drugs kan de behandeling juist ernstig compliceren.

Iemand met een bipolaire stoornis krijgt vaak medicatie. Afhankelijk van de verschijnselen kan een keuze worden gemaakt uit verschillende groepen middelen. Soms worden middelen uit meer dan één groep gecombineerd. Een belangrijk medicijn bij de behandeling van de bipolaire stoornis is lithium. Dit middel kan de stemmingsstoornis (depressie of manie) normaliseren, maar wordt vooral toegepast om na herstel van de manie of de depressie de stemmingsschommelingen te voorkómen. Soms duurt het enige tijd voor het middel werkzaam is. De werking van lithium is afhankelijk van een goede hoeveelheid van het middel in het bloed. Daarom is regelmatige bloedcontrole nodig.

Bron: De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net). Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.