Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een vorm van tijdelijk ondersteunende thuiszorg voor patiënten met psychiatrische problemen. In de eigen omgeving wordt ondersteuning geboden die de patiënt nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen functioneren. De PIT wordt gegeven door een psychiatrisch verpleegkundige die werkzaam is op de polikliniek psychiatrie van het Máxima MC. De PIT-verpleegkundige ondersteunt en begeleidt de patiënt en richt zich op ontwikkeling, het verbeteren van het functioneren en het verhogen van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dit betekent dat de PIT-verpleegkundige geen zaken overneemt, maar juist vaardigheden aanleert, waardoor de patiënt na verloop van tijd een aantal zaken weer zelfstandig kan oppakken.