Psychose

Een psychose is een toestand van ernstige verwardheid, waarbij iemand het contact met de dagelijkse werkelijkheid gedeeltelijk of geheel kwijt is. Iemand die een psychose doormaakt ervaart gevoelens, indrukken en waarnemingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Psychotische verschijnselen zijn wanen, hallucinaties en verwardheid. Ruim 1 op de 100 mensen heeft ooit een psychose doorgemaakt.

Een psychose kan dagen duren, maar houdt meestal weken of maanden aan. Sommige mensen blijven hun hele leven last houden van psychotische verschijnselen. In het algemeen ontstaat een psychose niet plotseling maar is er een langere of kortere aanlooptijd.

Behandeling

De belangrijkste behandeling van psychotische verschijnselen is met medicijnen. Deze medicijnen, antipsychotica, onderdrukken de hallucinaties en wanen en kalmeren de patiënt. Ze werken zolang ze ingenomen worden. Behalve dat antipsychotica van belang zijn om de verschijnselen van een psychose te bestrijden, verkleinen ze ook de kans op het optreden van een volgende psychose. In het algemeen is het daarom nodig dat een patiënt die hersteld is van een psychose nog langere tijd antipsychotica blijft gebruiken.

Bron: folder “In gesprek over psychose” (2006) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net). Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.