Sociaal psychiatrische behandeling

Een sociaal psychiatrische behandeling behandelt psychiatrische klachten in de eigen leefomgeving. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) biedt behandeling en begeleiding van psychiatrische problemen in een speciale behandeling. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de patiënt binnen de eigen leefomgeving. De sociaal psychiatrische behandeling heeft tot doel klachten te verminderen en het psychisch welbevinden te vergroten. De SPV is het eerste aanspreekpunt van de behandeling. De gesprekken vinden plaats op de polikliniek psychiatrie van Máxima MC.