Therapie voor vaardigheidsverbetering

De vaardigheidstherapie is voor jong-/ volwassenen met psychiatrische problemen. De therapie wordt begeleid door een dramatherapeut en een beeldend therapeut. Het doel is het verbeteren van sociale vaardigheden en communicatie naar anderen. Maar ook contact maken met het eigen gevoel, waarnemen en uiten van gevoel, bewustwording van eigen grenzen en het aangeven daarvan.