Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsycholoog stelt door middel van een neuropsychologisch onderzoek vast of een hersenbeschadiging gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Of andersom: wanneer iemand op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert, probeert een neuropsycholoog na te gaan of dit te verklaren is door een beschadiging of storing in de hersenen.

Oorzaak

Een verandering in de hersenen kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte, een infectie of tumor, een aangeboren afwijking of andere neurologische ziektebeelden zoals bijvoorbeeld dementie.
Deze veranderingen kunnen naast lichamelijke gevolgen, zoals verlamming of gevoelsverlies, ook invloed hebben op de volgende gebieden:

  • cognitief functioneren: stoornissen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen.
  • gedrag en emoties: stoornissen zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en persoonlijkheidsveranderingen.

Deze stoornissen kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren zoals in werksituaties, hobby’s of sociale relaties.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de klachten nader te onderzoeken, de ernst van de problemen vast te stellen, de problemen trachten te verklaren en indien mogelijk advies te bieden voor de toekomst. Meestal bestaat een neuropsychologisch onderzoek uit een gesprek en een aantal tests. Het gesprek is bedoeld als kennismaking en heeft tevens als doel de specifieke cognitieve klachten verder uit te diepen. Aan het eind van dit gesprek wordt in overleg met u bekeken of een testonderzoek zinvol kan zijn. Welke tests worden afgenomen hangt af van de klachten die er zijn en de vraag die de verwijzen specialist heeft gesteld.
Uw prestaties op de verschillende testen worden vergeleken met de prestaties van mensen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en zo mogelijk ook het zelfde opleidingsniveau.

Uitslag

In de nabespreking van het testonderzoek bespreekt de neuropsycholoog de resultaten met u (en uw partner of begeleider).

Behandeling

Psychisch gezonde mensen komen als gevolg van een ongeval of neurologische aandoening soms abrupt terecht in een situatie waarin ze kwetsbaar kunnen worden voor de ontwikkeling van problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig en/of cognitief vlak. Anderzijds kan een veranderingsproces zeer geleidelijk verlopen, waardoor de moeilijkheden pas na verloop van tijd tot uiting komen.

In neuropsychologische behandeling probeert de psycholoog deze moeilijkheden zoveel mogelijk op te vangen en een behandeling op maat te starten. Naast het verwerkingsproces, leert de psycholoog de patiënt en zijn of haar omgeving omgaan met de veranderde situatie en beperkingen die hierbij kunnen voorkomen.