Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsycholoog brengt door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart of een hersenbeschadiging of hersenaandoening gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Of andersom: wanneer iemand op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert, probeert een neuropsycholoog na te gaan of dit te verklaren is door een beschadiging of storing in de hersenen. Neuropsychologisch onderzoek brengt niet alleen de problemen van iemand in kaart, maar kijkt ook naar de mogelijkheden van de persoon.

Oorzaak

Een verandering in de hersenen kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (infarct of bloeding), een ziekte (infectie, tumor) of andere neurologische ziektebeelden zoals de ziekte van Alzheimer. Deze veranderingen kunnen naast lichamelijke gevolgen, zoals verlamming of gevoelsverlies, ook invloed hebben op de volgende gebieden:

 • cognitief functioneren: problemen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen.
 • gedrag: problemen zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit en persoonlijkheidsveranderingen.
 • emoties: angst, somberheid, prikkelbaarheid.

Deze problemen kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren in werksituaties, hobby’s of sociale relaties.

Het neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek begint met een kennismakingsgesprek bij een psycholoog voor u en uw naaste. In dit gesprek wordt gevraagd naar uw klachten en de mate waarin u er door gehinderd wordt in het dagelijks leven. Ook uw persoonlijke eigenschappen en sociale situatie komen aan bod. Daarnaast is het belangrijk om iemand in uw omgeving die u goed kent mee te nemen naar dit gesprek. De psycholoog kan deze vragen dan ook aan hem/haar stellen.

Aansluitend aan dit gesprek (of op een andere dag) wordt een testonderzoek afgenomen. Het doel van dit testonderzoek is de besproken klachten nader te onderzoeken, de ernst van de problemen vast te stellen, de problemen trachten te verklaren en, indien mogelijk, advies te geven over hoe om te gaan met de problemen. Welke testen worden afgenomen hangt af van de beschikbare medische informatie, het kennismakingsgesprek, de klachten die er zijn en de vraagstelling van de verwijzend medisch specialist.

Onderdelen van een neuropsychologisch onderzoek
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw functioneren, kan een neuropsychologisch onderzoek meer onderdelen bevatten dan op grond van de klachten kan worden verwacht. De volgende functies kunnen onderzocht worden:

 • geheugen
 • aandacht en concentratie
 • werktempo
 • waarneming
 • taal en spraak
 • ruimtelijk inzicht
 • planningsvaardigheden
 • intelligentie (optioneel)

Om een meer volledig beeld te krijgen van hoe u in het dagelijks leven functioneert, wordt ook gebruikgemaakt van vragenlijsten. Hiermee wordt onder meer gekeken naar uw stemming en emoties en hoe u met moeilijke situaties of gebeurtenissen omgaat.

Onderzoeksresultaten

Het merendeel van de testen heeft normen, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere mensen van uw opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Voor de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt met u (en uw naaste) een afspraak met de psycholoog ingepland.