Polikliniek & opname

Aanmelding en verloop

Een afspraak maken bij de medische psychologie kan alleen als u een verwijzing heeft gekregen van uw behandelend specialist binnen het ziekenhuis. Uw behandelend specialist zal de verwijzing naar ons toesturen waarna wij u uitnodigen voor een eerste oriënterend gesprek. Hierin bekijken we met u welke klachten u heeft en besluiten we wat het plan van aanpak zal zijn. Dit kan bestaan uit een diagnostisch onderzoek om verder in kaart te brengen wat er speelt of het direct starten van begeleiding of behandeling. Voorbeelden van aanmeldingen bij de afdeling medische psychologie:

  • u bent bekend met diabetes mellitus en uw internist stelt voor om insuline te gaan spuiten, maar u ervaart veel angst met betrekking tot spuiten en injecties.
  • u heeft de diagnose borstkanker gekregen en kunt de diagnose en bijbehorende behandelingen moeilijk verwerken.
  • u ervaart veel spanning die zich uit in hoofdpijn of een hoge spierspanning op andere plekken in uw lijf
  • u heeft pijnklachten waar geen medische oorzaak voor te vinden is
  • u heeft geheugenklachten en de neuroloog denkt aan een dementieel proces.

Ten slotte is het mogelijk dat er sprake is van psychische klachten die niet direct verband houden met een somatische aandoening of lichamelijke klachten. In dat geval verwijzen we u naar een psycholoog buiten het ziekenhuis.

Polikliniek en opname

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.