Over psychologie

De afdeling medische psychologie behandelt kinderen, volwassenen en ouderen bij de diagnose en behandeling van psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen. U kunt terecht op zowel locatie Eindhoven als Veldhoven. De diagnose wordt veelal vastgesteld door psychologisch onderzoek. Dit gebeurt als de aard en de diagnose van uw klachten onvoldoende duidelijk is: een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in onder andere uw persoonlijkheid, de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw klachten.