Over medische psychologie

De afdeling medische psychologie behandelt kinderen, volwassenen en ouderen bij de diagnose en behandeling van psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen. De diagnose wordt veelal vastgesteld door psychologisch onderzoek. Dit gebeurt als de aard en de diagnose van uw klachten onvoldoende duidelijk is: een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in onder andere uw persoonlijkheid, de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw klachten.

Andere aandachtsgebieden:

De psychologische zorg vindt plaats op verzoek en verwijzing van een medisch specialist binnen Máxima MC. Na verwijzing krijgt u een intakegesprek en start het onderzoek of een behandeling. Psychologische ondersteuning kan door alle medisch specialismen in het ziekenhuis worden aangevraagd en vindt zowel tijdens een opname als poliklinisch plaats. Door de nauwe samenwerking sluit de behandeling geheel aan op uw behoeften.

 

Meer informatie

Medische psychologie, algemene informatie