Psychologie en hartrevalidatie

Hartrevalidatie binnen medisch centrum Flow omvat de begeleiding die nodig is om u zo goed mogelijk te laten functioneren binnen gezin, werk en vrije tijd. Daarbinnen past een zo gezond mogelijke leefwijze. De afdeling medische psychologie kan daar op verschillende manieren een rol in spelen.

Het doel van hartrevalidatie is het gunstig beïnvloeden van onderliggende oorzaken van de hartziekte. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat multidisciplinaire hartrevalidatieprogramma’s het risico op een nieuwe hartaandoening met de helft kunnen verlagen. Een tweede, evenzo belangrijk doel is het verbeteren van leefstijl gericht op een betere lichamelijke conditie, een gezonde geest en een goed gewicht, kortom een betere kwaliteit van leven.

Risicofactoren

Lichamelijke risicofactoren die de kans op een hartziekte vergroten, zijn vaak wel bekend: we weten dat roken, te weinig bewegen en ongezonde voedingsgewoonten de kans op een hartziekte kunnen vergroten.
Voor psychologische risicofactoren ligt dat anders: de gevolgen van emoties (bijvoorbeeld depressie, angst, spanningen in relatie tot de hartziekte) krijgen vaak minder aandacht. Psychologische factoren spelen echter een belangrijke rol bij het herstellen van een hartziekte en het verminderen van het risico op een nieuwe hartaandoening. Daarnaast kunnen psychologische factoren een rol spelen in het maken van een gedragsverandering, zoals het veranderen van uw voedingspatroon of anders omgaan met spanningen.

Psycho Educatieve Preventie

Psycho Educatieve Preventie (PEP) is een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma, dat zich met name richt op het herstel van het emotionele evenwicht, het maken van een gedragsverandering en een optimale hervatting van uw normale dagelijkse leven. Dit laatste houdt eveneens een gezonde leefwijze in. U bepaalt zelf en in overleg met de psycholoog en/of diëtist het doel voor het PEP-programma. Belangrijke thema’s zijn:

  • omgaan met stress;
  • het beïnvloeden van angst, onzekerheid en stemming;
  • het veranderen van leefgewoonten.

Gedurende het gehele programma wordt aandacht besteed aan het proces van gedragsverandering; op welke manier deze het beste plaats kan vinden en wat voor u nodig is om een gewenste verandering te maken. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het (h)erkennen en hanteren van negatieve gevoelens en gedragingen. Met behulp van praktische technieken werkt u aan het ombuigen van storende gedachten en negatieve emoties. Neerslachtigheid, irritatie en andere klachten leert u om te zetten in meer positieve emoties en gedrag.

Individueel traject

Soms past een hulpvraag niet binnen het kader van het PEP-groepsprogramma, of zijn er andere redenen waarom deelname aan PEP niet passend is. Als dit het geval is zal tijdens het intakegesprek de mogelijkheid tot individuele psychologische begeleiding met u worden besproken.