Hartrevalidatie

Steeds meer mensen lijden aan één of meerdere chronisch aandoening. Máxima MC heeft voor hen een gespecialiseerd centrum voor revalidatie en preventie: Flow. Dit unieke medisch centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap biedt en ontwikkelt innovatieve programma’s om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Hartrevalidatie heeft als belangrijkste doel om na de ziekenhuisopname of behandeling op de polikliniek zo snel mogelijk weer in goede fysieke en mentale conditie te komen, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt hervatten. Daarnaast helpen we u om het risico op een nieuw hartprobleem zo klein mogelijk te houden.

Voor wie is ons hartrevalidatieprogramma?

Het hartrevalidatieprogramma is voor patiënten die, als gevolg van verkalking van één of meerdere kransslagaderen van het hart, een (dreigend) hartinfarct hebben gehad of een dotterprocedure en/of een open hart operatie hebben ondergaan. Ook mensen die bekend zijn met andere hartproblematiek kunnen, op verwijzing van een cardioloog, deelnemen aan het hartrevalidatieprogramma.

Hartrevalidatieprogramma

Het programma biedt revalidatie en begeleiding volgens landelijke richtlijnen. Het team bestaat uit sportartsen, longartsen, cardiologen, oncologen, psychologen, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten. De verpleegkundig specialist is uw vaste begeleider (casemanager) tijdens uw hartrevalidatietraject.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met huisartsen, paramedici in de eerste lijn, collega zorgverleners, patiëntenverenigingen en revalidatiecentra en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Geïndividualiseerde behandelprogramma’s waarborgen ‘zorg op maat’ en kosteneffectiviteit. De beste medische revalidatiezorg, zó dat de kwaliteit van leven van patiënten toeneemt en de zorgconsumptie uiteindelijk afneemt.

Afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken, maken we samen met u een programma op maat.

Zo is voor de ene persoon verbetering van de conditie het belangrijkste doel, terwijl voor iemand anders het overwinnen van angst of verminderen van stress een belangrijk doel kan zijn. Voor een leefstijlverandering is een gedragsverandering het meest effectief. Samen met u kijken we welke onderdelen van toepassing zijn.

Informatieprogramma
In het informatieprogramma krijgt u van vier verschillende specialisten informatie over diverse aspecten van uw ziekte:

 • cardioloog: medische achtergronden, risicofactoren van hartziekten, medicijnen en andere behandelingen (bijvoorbeeld dotterbehandeling of omleidingsoperaties);
 • psycholoog: gevolgen hart- en vaatziekten op uw gemoedstoestand en gedrag. Tevens de mogelijke psychische gevolgen voor de gezinsleden;
 • diëtist: gezonde eet- en drinkgewoonten;
 • sportarts: gezond bewegen.

Beweegprogramma
Het beweegprogramma staat onder begeleiding van de fysiotherapeut. Deze geeft u bewegingstips en informatie over sporthervatting en andere activiteiten die u na afloop van het programma wilt gaan doen. Dit programma bestaat uit:

 • verbetering lichamelijke conditie, beweeglijkheid en spierkracht;
 • opnieuw vertrouwen krijgen in uw lichaam;
 • het leren kennen van grenzen en eventuele beperkingen;
 • het ontwikkelen van een gezonde leefstijl;
 • en indien van toepassing het hervatten van werk.

Ontspanningsprogramma
Ook dit programma wordt begeleidt door de fysiotherapeut. Het bestaat uit:

 • bewustwording van spanning;
 • verminderen van de spanning die u voelt.

U krijgt uitleg over spanning en ontspanning en doet hier ervaring bij op. De sessies worden gegeven in groepsverband.

Psychosociale begeleiding
Patiënten die psychosociale begeleiding nodig hebben, worden aangemeld voor het Psycho-Educatieve-Preventie (PEP) programma. Dit bestaat uit aandacht voor uw emotionele herstel en het op een verantwoorde manier omgaan met uw hartziekte. Voor dit PEP-programma krijgt u een intakegesprek bij de afdeling medische psychologie. Eventueel wordt er een individuele behandeling gestart. U neemt actief deel om te komen tot het veranderen van gedrag. Niets is zo moeilijk als veranderen van gedrag. Daarom is er ook uitgebreid aandacht om niet terug te vallen in oude gedragspatronen.

Individueel programma risicofactoren en leefstijl
Bij deze programma’s kunt u denken aan een stoppen met roken programma, of aan individuele begeleiding van een diëtiste om gezonder te eten of af te vallen.

Hartrevalidatie app
De nieuwste innovatie binnen het hartrevalidatieprogramma is een uitgebreide app die patiënten voorbereidt op hun eigen hartrevalidatietraject. In de Flow Hartrevalidatie-app zijn informatie, video’s en quizvragen over de hartrevalidatie gebundeld. Ook zijn antwoorden op veel gestelde vragen over hartrevalidatie te vinden, zoals: ‘Hoe vaak moet ik voor hartrevalidatie naar het ziekenhuis?’ en ‘Mag ik alweer autorijden?’. Door de app te gebruiken, weten patiënten beter wat hartrevalidatie voor hen kan betekenen.

Video hartrevalidatie

Resultaten hartrevalidatie

Resultaten hartrevalidatie

Verwijzers

Verwijzing externe verwijzers naar Flow hartrevalidatie bij voorkeur via Zorgmail: ‘MMC Hartrevalidatie Centrum Flow’. (via ‘Zoeken op naam’ > ‘Arts’ > ‘MMC’).

Vermeld in uw verwijsbrief dat het gaat om aanmelding hartrevalidatie en stuur recent ECG en/of inspanningstest mee.

Postadres
Máxima MC
Flow, hartrevalidatie
Postbus 90052
5600 PD  Eindhoven