Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van therapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve therapie en mindfulness worden geïntegreerd. Bij ACT leer je een meer accepterende houding aan te nemen t.a.v. zaken die je eigenlijk liever niet zou willen hebben in het leven, zoals ziekte, pijn, vermoeidheid, nare gedachten of angsten. De behandeling richt zich niet zozeer op het wegnemen van de klachten (want dat is vaak niet zomaar mogelijk) maar helpt je om een andere, meer accepterende, houding t.o.v. je klachten aan te nemen waardoor de invloed van de klachten op het dagelijks leven afneemt. Hierdoor houd je meer energie over om aandacht te besteden die belangrijk en waardevol voor je zijn.