Hoofdpijn en psychologie

Voor mensen met (combinatie van) migraine, spanningshoofdpijn of complexe hoofdpijn anderszins bestaat er een speciaal spreekuur op de polikliniek neurologie. De hoofdpijnpoli is voor patiënten die vaak en/of langdurig last hebben van hoofdpijn.

Naast een afspraak met de neuroloog, verpleegkundige en fysiotherapeut, heeft u ook een afspraak bij de medisch psycholoog. Naast mogelijke lichamelijke factoren die een rol spelen bij hoofdpijn, kunnen er ook op psychisch gebied factoren zijn die de klachten uitlokken of in stand houden. De psycholoog zal nagaan of hier sprake van is. Uiteindelijk zal er, na overleg met overige professionals van het hoofdpijnteam een gezamenlijk advies worden uitgebracht.

Het doel van een intakegesprek bij de medisch psycholoog is om na te gaan of er sprake is van spanningsbronnen. Stress kan (onopgemerkt) ontstaan door veranderingen die optreden in uw werksituatie, binnen relaties, life-events of persoonlijk leven. Ook bepaalde karaktereigenschappen kunnen u belemmeren in het functioneren. Dit alles kan van invloed zijn op de hoofdpijnklachten. Na gezamenlijk overleg met de overige disciplines zal worden nagegaan of een behandeling gewenst is.