30 juli 2018

Jaarlijkse bijeenkomst reumapatiëntenverenigingen

Jaarlijkse bijeenkomst reumapatiëntenverenigingen

Jaarlijks organiseert het Regionaal Reumacentrum  (RRC) een ochtend voor de reumapatiëntenverenigingen. Doel van deze bijeenkomst is om informatie met elkaar uit te wisselen. Dit voorjaar heeft de bijeenkomst plaatsgevonden op 26 April jl.. De patiëntenverenigingen Reumavereniging Eindhoven, Reumapatiëntenvereniging de Kempen, Reuma-Actief de Peel en Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden waren hierbij aanwezig.

Reumatoloog dr. Westgeest vertelde deze ochtend over de groei van het RRC maar ook over digitalisering in de zorg, het inrichten van het elektronisch patiëntendossier, het voorbereiden van een afspraak op onze polikliniek (door arts en patiënt), Value Based Health Care, de HandScan en tot slot het starten met de uitvoering van Barbotage op onze polikliniek.