4 oktober 2023

Grote subsidie voor vernieuwende aanpak revalidatie op de IC

Grote subsidie voor vernieuwende aanpak revalidatie op de IC

ZonMW stelt ruim € 250.000,- beschikbaar voor onderzoek

ZonMW stelt ruim € 250.000,- aan subsidie beschikbaar voor onderzoek naar een vernieuwende aanpak die intensive care-patiënten helpt om sneller te herstellen van deze ingrijpende opname. De methode is tijdens de COVID-pandemie voor het eerst ingezet in Máxima MC. Chantal Bakker, revalidatiearts in Máxima MC is blij met de subsidie: “We hopen hiermee aan te tonen hoe groot de meerwaarde is van onze aanpak, waarbij we al op de intensive care beginnen met de revalidatie. Wij denken dat die niet alleen groot is voor onze patiënten maar ook voor de maatschappij.” Máxima MC werkt samen met onder andere Amsterdam UMC, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuis Rivierenland, de Technische Universiteit Eindhoven en de patiëntenvereniging IC Connect/FCIC aan het onderzoek.

Een opname op de intensive care (IC) is ingrijpend voor patiënten. Deze patiënten ervaren vaak na hun opname nog langdurige beperkingen. Patiënten die behandeld moeten worden op een IC vanwege een directe bedreiging van vitale lichaamsfuncties, die langdurig beademd worden en lang opgenomen zijn – zoals coronapatiënten – lopen bovendien een groot risico op het Post-IC-syndroom, oftewel PICS. Mensen met dit syndroom ervaren fysieke klachten (bijv. vermindering van kracht en uithoudingsvermogen), cognitieve klachten (bijv. stoornissen van geheugen, concentratie, aandacht en prikkelverwerking) en mentale beperkingen (bijv. angst of depressie). PICS leidt vaak tot beperkingen in het dagelijks functioneren en in de sociale participatie waardoor patiënten bijvoorbeeld hun werk maar ook hun rol in het gezin vaak pas na langere tijd weer kunnen oppakken. Kortom: hoe beter de behandeling van deze patiënten, hoe lager de belasting voor de patiënt en de samenleving.

Vernieuwende aanpak

Vanuit deze gedachte ontwikkelden de revalidatieartsen tijdens de coronapandemie een vernieuwende aanpak. Al tijdens hun opname op de IC startten de revalidatieartsen samen met de intensivisten, longartsen, IC-verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en levensbegeleiders het revalidatietraject voor deze patiënten.

De behandeling bestond onder andere uit niet-medicamenteuze delierbehandeling, vroege mobilisatie en betrokkenheid van familieleden. Deze en andere interventies werden tijdens structureel ingeplande multidisciplinaire overleggen afgestemd.

Naast een vermindering van het risico op lange termijn problemen, zorgt structurele vroegtijdige IC-revalidatie er ook voor dat patiënten makkelijker en sneller kunnen worden overgeplaatst naar een algemene verpleegafdeling en ook sneller en in een betere conditie naar huis kunnen.

Onderzoek

Met de subsidie van ZonMW kan de onderzoeksgroep het onderzoek naar deze methode voortzetten. Het beloop van het herstel van COVID-19 patiënten opgenomen op de IC wordt in kaart gebracht en gerelateerd aan de revalidatiebehandeling die zij op de IC hebben ontvangen.

Hiervoor wordt bestaande data gebruikt uit diverse Nederlandse academische, topklinische en perifere ziekenhuizen. Verder wordt uitvoering van de geleverde revalidatiebehandeling geëvalueerd middels een kwalitatief onderzoek. Bij het ontwerp en uitvoer van dit voorstel wordt nauw samengewerkt tussen wetenschappers, zorgprofessionals uit diverse op IC betrokken (para) medische beroepsgroepen en patiëntorganisatie (Stichting FCIC/IC Connect).

Omdat het aantal coronapatiënten dat IC-behandeling nodig heeft sinds het begin van de pandemie is afgenomen, is het voorstel voornamelijk relevant voor toekomstige pandemieën of veranderingen in het ziektebeloop van corona. Ook voor de behandeling van coronapatiënten die geen IC-opname nodig hebben en patiënten die voor een ander ziektebeeld zijn opgenomen op de IC, kan het voorstel relevant zijn.

Naar verwachting zijn de resultaten van de studie bekend in 2025.