Over revalidatiegeneeskunde

Revalideren is leren zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of een blijvende beperking. Het specialisme revalidatiegeneeskunde focust niet zo zeer op de aandoening zelf, maar op de gevolgen ervan. Het richt zich op zelfredzaam zijn, eigen regie kunnen voeren en meedoen in de maatschappij. Wanneer u naar een revalidatiearts gaat, zal zij zich eerst richten op uw hulpvraag en samen met u verdere stappen bespreken.

Lees meer …