19 april 2023

Nieuwe werkwijze verbetert interklinisch spoedtransport

foto spoedambulances

Foto: Linde Joosten Photography

Veiliger vervoer voor kritieke patiënten in de regio

Na een intensieve periode van voorbereiding hebben vier ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis) en ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost op 18 april een verbeterde werkwijze van hun interklinisch spoedtransport ingevoerd. Daarmee wordt het vervoer in de regio van kritieke patiënten die beademd moet worden (nog) veiliger.

Interklinisch spoedtransport wordt ingezet wanneer er geen tijd te verliezen is. Bijvoorbeeld als kritieke patiënten die beademend moeten worden een spoedbehandeling in een ander ziekenhuis in de regio moeten ondergaan. Dit transport (naar of vanuit het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis) wordt begeleid door een intensivist, een anesthesioloog óf een Spoedeisende Hulp-arts van het insturende ziekenhuis. Het vervoer vindt plaats met spoedambulances van de ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost die altijd snel ter plaatse kunnen zijn. Omdat de standaard beademingsapparatuur in deze ambulance (meestal) niet toereikend is, worden er altijd extra bewakings- en beademingsapparatuur en infuuspompen vanuit de regionale ziekenhuizen meegenomen.

Beter en veiliger

Omdat de vier ziekenhuizen allemaal beschikken over hetzelfde beademingstoestel, is in alle regionale spoedambulances een aanpassing gedaan. Dit beademingstoestel kan daardoor veilig worden opgeborgen en gebruikt. Daarnaast heeft elk ziekenhuis apparatuur klaar staan voor bewaking en infuustoediening van speciale medicatie. Deze apparatuur kan nu veilig en gezekerd aan de brancard worden bevestigd en bij een noodstop niet meer verschuiven of losraken. Crétien Jacobs, intensivist Elkerliek ziekenhuis, is blij met deze verbeterslag. “Ik stap met een gerust hart in de ambulance voor een spoedtransport, omdat alle apparatuur tijdens het vervoer op verantwoorde wijze gebruikt kan worden. Daardoor kan ik me volledig focussen op de zorg voor de patiënt”, zo geeft hij aan. “Ik ben dan ook trots op deze nieuwe werkwijze die we met elkaar na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding hebben kunnen realiseren.”

Stroomversnelling

Al enkele jaren zochten de intensivisten van het regionale intensive care samenwerkingsverband ICUZON (Intensive Care Units Zuidoost Nederland) samen naar -financieel haalbare- manieren om het interklinisch spoedtransport in de regio beter te organiseren. Tijdens de coronacrisis, waarbij grote aantallen patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis werden vervoerd, deden ze nieuwe ervaringen op en kwam het proces in een stroomversnelling. In de afgelopen maanden werden de procedures vastgelegd, zijn alle meereizende artsen in de ziekenhuizen geschoold in de nieuwe manier van werken en werden de spoedambulances aangepast. Per 18 april is de nieuwe werkwijze ingegaan. Eefje Eggels, SEH-arts Anna Ziekenhuis is trots: “Dit is een mooie samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij spoedzorg in onze regio. Hierdoor kunnen we onze patiënten nóg betere en veiligere zorg bieden.”

Samenwerking in regio loont

Artsen van de vier ziekenhuizen en de ambulancedienst zijn blij met de nieuwe werkwijze die een beter spoedtransport vanuit de regionale ziekenhuizen garandeert. “De nieuwe werkwijze laat zien dat het mogelijk is door goed overleg met de verschillende ziekenhuizen en de GGD om een enorme verbeterslag in kwaliteit te maken. Met een goed op elkaar ingespeeld team van medisch specialisten en een adequaat uitgeruste spoedambulance, die altijd snel ter plaatse kan zijn, zorgen we nog beter voor de kritieke patiënt in onze regio,” aldus Marc Königs, intensivist Máxima MC

MICU niet bruikbaar

In Nederland worden kritieke patiënten die beademd moeten worden normaal gesproken met de zogenaamde MICU (mobiele intensive care unit) van het ene naar het ander ziekenhuis getransporteerd. In deze speciale ambulance krijgt de patiënt dezelfde behandeling en monitoring als op een intensive care. Echter, deze MICU is geen optie voor beademde patiënten in de regio Zuidoost-Brabant die een spoedbehandeling in een ander ziekenhuis moeten ondergaan. De dichtstbijzijnde MICU is namelijk gestationeerd in Maastricht. Met alle voorbereidingen en de benodigde reistijd haal je de richtlijn om binnen twee uur (en liefst nog eerder) in het ander ziekenhuis te zijn niet. Daarvoor is de afstand die je moet overbruggen te groot.

logos Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis en ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost